Pyörien pysäköintihallin pylväitä.

Kaisantunneli tuo reittimuutoksia asema-alueelle viikonloppuna – matka raiteille 10–13 pitenee merkittävästi

Kaisantunnelin rakentaminen etenee elokuussa uuteen työvaiheeseen, joka vaikuttaa etenkin raiteiden 10, 11, 12 ja 13 kohdalla. Matkustajien kävelymatka näille raiteille pitenee. Samassa yhteydessä raiteiden 14–17 työt valmistuvat ja matkustajat pääsevät juniin tavanomaisia, lyhyitä reittejä pitkin. Hankkeen kokonaisaikataulua on myös päivitetty, ja uusi valmistumisaika on helmikuussa 2024.

Muutoksia asema-alueella heinä-elokuussa: (Karttakuva muutoksista)

  • Uusi työalue perustetaan raiteiden 10, 11, 12 ja 13 kohdalle. Junat pysäytetään 14.8. alkaen näillä raiteilla tunnelityömaan pohjoispuolelle. Tämän seurauksena matkustajien kävelymatkat näillä laitureilla pitenevät.  
  • Uuden työmaa-alueen aitaaminen alkaa jo heinäkuussa. Raiteiden suuntainen työmaa-aita rakennetaan laiturille 10–11 ja laiturille 13–14.
  • Jalankulkijoille rakennetaan elokuun aikana uuden työmaa-alueen etelälaitaan reitti raiteiden 10 ja 11 yli ja pohjoislaitaan reitti raiteiden 10, 11, 12 ja 13 yli. 
  • Aitaamisen jälkeen uudella työalueella alkaa ratarakenteiden poisto ja tämän jälkeen edetään maarakentamisen työvaiheeseen. 
  • Kävelyreitit ovat elokuussa kaikkien järjestelyjen valmistuttua oheisen kuvan mukaiset. Työmaa-aidat ja opasteet ohjaavat matkustajia. 
  • Tunnelirakentamisen työt valmistuvat raiteiden 14, 15, 16 ja 17 alkupäässä olevalla työalueella heinä-elokuun aikana. Junaliikenne näille raiteille palautetaan normaaliksi 12.8. alkaen. 

Kulkureittimuutokset ovat voimassa alkusyksyyn 2023 asti. Urakoitsija päivittää ajankohtaista tietoa järjestelyistä hankkeen Facebook-sivulle ja verkkosivulle.

Hankkeen kokonaisaikataulua on päivitetty – tunnelin päässä valoa 2024  

Kaisantunnelin valmistumisen ajankohta on päivittynyt helmikuulle 2024  

Alun perin tavoiteaikatauluksi urakan valmistumiselle määriteltiin syksy 2023. Syy aikataulun muuttumiseen on tulevan tunnelin kohdalla maan alta paljastuneet rakenteet, jotka eivät tulleet ilmi rakentamista edeltävissä tutkimuksissa tai hankkeen aikana tehdyissä lisätutkimuksissa. Maan alla oli massiivisia puupaaluja, niiden päälle jätettyjä hirsiperustuksien jäänteitä sekä tiilirakenteiden osia. Myös piirustuksista puuttuvat ja poikkeavat kaapelit ovat aiheuttaneet hankkeen alusta asti ennakoitua enemmän työtä.   

Maan alta paljastuneiden rakenteiden vuoksi suunniteltua tuentaratkaisua ei voitu toteuttaa. Muutossuunnittelussa päädyttiin vaihtoehtoiseen tuentaratkaisuun, joka on alkuperäiseen verrattuna hitaampi”, kertoo projektinjohtaja Juha Viitala Destialta. Alkuperäisen tuentasuunnitelman mukaisen ponttiseinän sijasta lopullinen kaivannon tuentaratkaisu oli ponttien ja settiseinän yhdistelmä.   

Viitala toteaa samalla kohteen olevan erittäin haasteellinen, koska tunneli rakennetaan käytössä olevien junaraiteiden alla . Tukiseinää tehdessä jouduttiin työskentelemään erikoiskoneilla matalassa tilassa.  

Varalla useampia suunnittelu- ja toteutusvaihtoehtoja  

Työ tehdään jatkossakin ympäristön ehdoilla junaliikenteen lisäksi alueella on useita muitakin osapuolia, jotka tulee ottaa huomioon töiden järjestelyissä. Jatkossakin esimerkiksi yötyölle on rajoituksensa. Edelleen on myös mahdollista, että maaperässä tulee vastaan tuntemattomia rakenteita.   

Jatkamme koko projektihenkilöstön voimin työtä helmikuun 2024 valmistumisen varmistamiseksi. Olemme esimerkiksi varautuneet ennakolta useammalla eri toteutusvaihtoehdolla elokuussa alkavaan vaiheeseen, jotta pääsemme avaamaan tunnelin ja normalisoimaan raideliikenteen aikataulussa”, kertoo Destian projektijohtaja Juha Viitala.  

Kaisantunneli tulee helpottamaan itä-länsi-suuntaista pyöräliikennettä huomattavasti, sillä baanalta on suora yhteys tunneliin ja Kaisaniemenpuistoon. Myös jalankulkuyhteydet paranevat, ja Kaivokadulla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä vähenee. 

Uuden pyöräliikenteen ja jalankulun reitin avaaminen ja tunneliparkin saaminen käyttöön on kaupunkilaisten kannalta tärkeä ja odotettu etappi. Me Helsingin kaupungilla tuemme urakan edistymistä yhteistyössä urakoitsijan kanssa”, sanoo projektinjohtaja Jukka Repo kaupunkiympäristön toimialalta.