Kampin uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentamista valmistellaan alkavaksi vuoden 2023 alkupuolella

Kampin uuden terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelutyöt etenevät ja rakentamista valmistellaan alkavaksi alkuvuonna 2023. Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin lippuhallirakennuksen paikalle, Sähkötalon ja Autotalon väliin suunniteltavaan uudisrakennukseen sijoittuu tulevaisuudessa kaupungin eteläosia palveleva terveys- ja hyvinvointikeskus, liiketiloja, metroaseman tiloja sekä kulkuyhteydet metroasemalle ja Kampin keskukseen.

Uudisrakennus nousee Runeberginkadun, Fredrikinkadun, Kampinkujan ja Salomonkadun rajaamalle katu- ja torialueelle, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Hankkeen avulla keskustan asukkaille tarjotaan hyvin saavutettavat, monipuoliset, nykyaikaiset ja kilpailukykyiset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Samalla uusitaan myös metron sisäänkäynnin tilat. Uudisrakennus lisää Kampin alueen palveluja ja kasvattaa ihmisvirtoja. Keskukseen sijoittuu laskennallisesti 3–4 terveysaseman palvelut, ja se on mitoitettu 140 000 asukkaalle. Hankkeen yhteydessä myös katualueita parannetaan.

Asemakaavan odotetaan vahvistuvan syksyllä

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu ja valmistelu ovat olleet käynnissä vuodesta 2021, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Kaupunkiympäristölautakunta puolsi asemakaavan muutosta loppuvuonna 2021, ja kaupunginvaltuuston hyväksyntää kaavalle odotetaan kesällä 2022.

Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuoden 2023 alkupuolella asemakaavamuutoksen tultua voimaan.

Rakennustyöt käynnistyvät aikataulun mukaan johtosiirroilla ja maarakentamisella Runeberginkadun alla sekä Salomoninkadun ja nykyisen lippuhallin välisellä osuudella. Uudisrakennuksen paikalta purettavan lippuhallin kohdalla rakennustyöt alkavat aikaisintaan vuoden 2023 lopussa. Rakennuksen ympäristöineen on tarkoitus valmistua ja toiminnan alkaa kesällä 2027.

Aikataulut ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia hankkeen aikana. Rakentamisen aloittaminen edellyttää myönnettyä rakennuslupaa ja voimassa olevaa asemakaavaa. Rakentamisen aikataulua tarkennetaan suunnittelun edetessä, ja tarkempia tietoja on luvassa loppusyksyllä 2022.

Työt vaikuttavat Kampin alueella lähivuosina

Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen aiheuttaa väliaikaisia melu- ja liikennehäiriöitä sekä muutoksia kulkureitteihin lähialueella näillä näkymin vuosien 2023 ja 2027 välillä. Katuympäristön, ajoneuvojen ja jalankulun lisäksi hanke vaikuttaa myös kiinteistöjen maanalaisiin tiloihin.

Pitkään toteutusaikaan vaikuttavat olemassa olevien teknisten järjestelmien siirrot, huoltopihan rakentaminen Runeberginkadun alle sekä liikenteen väliaikaisjärjestelyt katuverkossa ennen varsinaisen rakennustyön aloitusta.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä toteutettava hanke on sekä logistisesti että teknisesti haastava. Uudisrakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta, kaksi kellarikerrosta sekä maanalaiset huoltotilat. Suunnittelussa on otettu huomioon myös ympäröivien kiinteistöjen rakennustaiteelliset arvot.

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen lisäksi lähiympäristössä laaditaan parhaillaan asemakaavamuutosta Runeberginkatu 2:ssa sijaitsevan hotellin laajennusosalle.

Lisää aiheesta: