Kauppakeskus.

Helsingin kaupunki aloittaa tartuntatautilain mukaisen valvonnan myymälöissä ja muissa kohteissa

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut aloittaa tartuntatautilain muutokseen liittyvän valvonnan ja tarkastukset viikolla 10. Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät vaatimukset koskevat laajasti sekä yksityisiä että julkisia tiloja ja toimijoita. Aluehallintovirasto vastaa edelleen ravintoloiden tartuntatautilain mukaisesta valvonnasta.

Tarkastukset aloitetaan viikolla 10 avoinna olevissa tiloissa, kuten elintarvikemyymälöissä, kauppakeskuksissa ja liikuntatiloissa. Jatkossa tarkastuksia tehdään myös muihin avoinna oleviin asiakas- ja kokoontumistiloihin.

Elintarvike- ja ympäristötarkastajat tarkastavat hygieniajärjestelyitä ja turvaväleihin liittyviä ohjeistuksia normaalin valvonnan yhteydessä. Lisäksi tarkastuksia tehdään epidemiologisen arvion perusteella ja aluehallintoviraston pyynnöstä.

Kaikissa asiakastiloissa tulee:

  • olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
  • olla esillä riittävät hygieniaohjeistukset
  • sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi turvavälit huomioiden
  • tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Yli 10 hengen asiakastiloissa sisällä ja yli 50 hengen asiakastiloissa ulkona tulee noudattaa Aluehallintoviraston antamaa tartuntatautilain 58 d §:n mukaista päätöstä. Päätöksen mukaan asiakkaille tulee taata turvavälit (2 metriä), mikäli he oleskelevat yli 15 min tilassa ja fyysinen kontakti on kielletty. Tarkemmat tiedot siitä, mitä toimijoita päätös koskee, löytyy: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946. Asiaa koskevan suunnitelman tulee olla asiakkaiden nähtävillä.

Tartuntatautilain vaatimuksiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on valtakunnallisesti kerätty aluehallintovirastojen toimesta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta. Aluehallintoviraston ylläpitää myös koronainfoa, josta voi kysyä lisätietoja tartuntatautilain yrityksiä koskeviin tulkintoihin koronainfo@avi.fi, puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16.

Asiakaspalautetta helsinkiläisten kohteiden tartuntatautilain vaatimuksiin liittyen voi lähettää hel.fi/palaute