Pauligin huvila puistomiljöineen.

Kaupunki myy Pauligin huvilan kerho- ja kokoontumistilakäyttöön

Helsingin kaupunki myy Pauligin huvilan ja sille kuuluvan maakellarin. Hummelvikin huvilaksikin kutsuttu Pauligin huvila sijaitsee Taka-Töölössä Sibeliuksen puistossa osoitteessa Mechelininkatu 36. Huvila myydään verkkohuutokaupassa tulleiden tarjousten perusteella.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Pauligin huvila on hirsirunkoinen huvilarakennus, jossa on lämpimät tilat kahdessa kerroksessa sekä kellari- ja vinttikerros. Tilojen pinta-ala on noin 660 neliömetriä. Lisäksi pihalla on rakennukseen kuuluva kivinen maakellari.

Rakennusten ostajalle vuokrataan yhteensä noin 1200 neliömetrin kokoinen vuokra-alue. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alueelle saa sijoittaa kerho- ja kokoontumistiloja. Kaupunki myy rakennukset asemakaavan mukaiseen käyttöön.

Kohde myydään verkkohuutokaupassa tulleiden tarjousten perusteella, ks. myynti-ilmoitus ja myyntiehdot. Tarjouksia otetaan vastaan 5. syyskuuta 2022 saakka.

Ostaja teettää tarvitsemansa muutokset sekä hankkii toimintaansa tarvittavat viranomaisluvat kustannuksellaan. Suojellussa kohteessa suoritettavista muutos- ja korjaustöistä tulee aina neuvotella Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Historiallisesti arvokas puistoalue on kaikille avoin

Huvila on osa Sibeliuksen puistoa ja sijaitsee sen eteläpäädyssä vanhan puutarhan lomassa. Sibeliuksen puiston puista suuri osa on peräisin huvila-ajalta. Rakennuksen pihapiiri ja sitä ympäröivä Sibeliuksen puisto ovat kiinteä osa huvilan historiallisia kerrostumia ja maisemallisia arvoja. Puiston nimi oli vuoteen 1945 asti Humallahden puisto.

Kaupunki toivoo ostotarjouksia tahoilta, joiden toiminta olisi mahdollisimman avointa yleisölle. Ostajan tulee toiminnassaan huomioida muun muassa huvilaa ympäröivä arvokas puistoalue, joka on kaikille alueella liikkuville avoin.

Huvilan historian monet vaiheet

Pauligin huvilan rakennutti leipurimestari Gustaf Sandberg vuonna 1873. Sen suunnitteli aikanaan valtakunnallisesti nimekäs arkkitehti Frans Anatolius Sjöström. Huvilaa sittemmin laajennuttivat ja muokkasivat Gustav Paulig ja tämän perilliset: ensin vuonna 1890, ja sitten vuonna 1922. Rakennus on pääasiassa viimeisen laajennusvaiheen muodossa.

Kun huvila siirtyi Pauligien perheeltä kaupungin omistukseen, rakennus on toiminut Kivelän sairaalan hoitajien asuinkäytössä. Sittemmin huvilarakennus on toiminut 1960-luvulta lähtien nuorison kerhohuoneistona ja Nuorisoasiainkeskuksen luontotalona vuoteen 2019 saakka.

Tällä hetkellä huvila on väliaikaisesti Staran ympäristöpalvelujen toimipisteenä.

Rakennuksen käyttötarkoitus on siis lähes 150 vuoden historiansa aikana muuttunut merkkihenkilöiden kesäasunnosta ja laajennetusta yksityiskodista julkiseksi tilaksi.

Kohteen myynti-ilmoitus

Kuva: Sami Heikinheimo / Ark-byroo