Luonnos kaupunkiympäristötalon aulasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

Kaupunkiympäristötalon rakentaminen alkaa Kalasatamassa

Skanska ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet 5.2.2018 sopimuksen kaupunkiympäristötalon rakentamisesta Kalasatamaan. Hankkeen on määrä valmistua keväällä 2020.

Rakennuksen käyttäjä on kaupunkiympäristön toimiala, joka huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialan talo nousee osoitteeseen Työpajankatu 8. Rakennukseen tulee työskentelytiloja noin 1 500 työntekijälle sekä muun muassa monipuolisia asiakaspalvelu-, kokous- ja näyttelytiloja.

Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana, ja rakennustyöt aloitetaan helmikuussa 2018. Tavoite- ja kattohintainen projektinjohtourakka sisältää rakennustekniset työt ja talotekniikan. Maanrakennustyöt toteutetaan alistettuna sivu-urakkana. Skanskan ja Helsingin kaupungin tekemän urakkasopimuksen arvo on 82,8 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön palvelut yhden katon alle

Kaupunkiympäristön toimiala perustettiin kesäkuussa 2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja tukkutori yhdistivät toimintansa.

”Aikaisemmasta virastorakenteesta johtuen palvelumme ovat sijoittuneet hajalleen eri puolille Helsinkiä. Sijoittamalla toiminnot saman katon alle haluamme tiivistää toimialan palvelujen välistä yhteistyötä ja parantaa asiakaspalvelua”, sanoo kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Jaakko Stauffer.

Uuteen rakennukseen tulee seitsemän maanpäällistä kerrosta ja yksi maanalainen kerros, johon sijoitetaan 75 autopaikkaa ja 500 polkupyöräpaikkaa. ”Monipaikkaisen työn ja työaikajoustojen lisääntyessä haluamme ohjata henkilöstöämme aikaisempaa enemmän pyöräilyyn ja julkisen liikenteen käyttämiseen”, Stauffer toteaa.

Myös hankkeen ympäristö- ja energiatehokkuudelle on asetettu korkeat tavoitteet. Energiatehokkuuden osalta hankkeessa noudatetaan lähes nollaenergiarakentamisen tasoa. Rakennuksen vesikatosta suurinta osaa peittävät viherkatto sekä aurinkopaneelit. Paneelien tuottamaa sähköä hyödynnetään muun muassa rakennuksen valaisemisessa.

”Haluamme, että kaupunkiympäristötalo ilmentää niitä ympäristötehokkuus- ja työympäristötavoitteita, joita kaupunki muutenkin pyrkii tulevina vuosina toteuttamaan”, Jaakko Stauffer sanoo.

Kaupunkiympäristötalon julkisivut noudattelevat Kalasataman teollisten tiilirakennusten ilmettä. Leimallisia julkisivuille ovat katutason muuratut holvikaaret. Koska pihaa ei ole, rakennuksen yläkerroksiin tulee useampia sisäänvedettyjä, katoksilla ja istutuksilla varustettuja terassitasoja, joita voidaan käyttää esimerkiksi työ-, virkistys- tai kokoontumistiloina.

Kuvat: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy