Kulosaaren sillassa havaittujen vaurioiden selvittämistä jatketaan maaperätutkimuksilla

Kulosaaren sillassa havaittujen vaurioiden selvittämistä jatketaan maaperätutkimuksilla

Kulosaaren sillan perustuksissa havaittiin kesällä 2020 siirtymiä. Pohjatutkimukset maaperän laadun selvittämiseksi sillan läheisyydessä alkavat viikolla 17. Tutkimuksilla saadaan tarkempaa tietoa sillan perustamisolosuhteista ja siitä, kannattaako siltarakenne korjata vai uusia kokonaan.

Sillassa on havaittu halkeamia anturoissa. Vauriot ovat aiheutuneet välitukien perustusten painumasta, joka on todennäköisesti tapahtunut vain sillan pohjoisreunalla.

Kaupunki aloittaa 26.4 alkavalla viikolla pohjatutkimukset, joilla selvitetään maaperän ominaisuuksia vaurioituneiden tukien läheisyydessä.

Pohjatutkimuksia tehdään sillan alle sijoitettavalta lautalta, jota siirretään tutkimuspisteeltä toiselle. Pohjatutkimukset jatkuvat toukokuun loppupuolelle asti. Työtä tehdään arkisin, pääsääntöisesti kello 7–18 välillä.

Lauttatutkimuksilla ei ole vaikutuksia alueen pyöräily- tai kävelyreitteihin tai autoliikenteeseen. Lautan sijoittuminen sillan anturoiden vieressä voi hetkittäin kaventaa kulkutilaa vesialueella.

Kun tarkentavat pohjatutkimukset on tehty, perustusten kantavuutta päästään arvioimaan tarkemmin. Tämän jälkeen suoritettavat toimenpiteet riippuvat pohjatutkimuksen tuloksista.

Kulosaaren Helsingin kantakaupunkiin yhdistävä Kulosaaren silta valmistui vuonna 1957. Siltaa on viimeksi peruskorjattu vuonna 2011. Kulosaaren sillan ylittää päivittäin noin 50 000 autoa ja noin 4 000 pyörää.


Kuva: Helsingin kaupunki