Alustavaan suunnitteluun perustuva havainnekuva

Laakson sairaala-alueella aloitetaan rakentamista valmistelevat työt

Laakson yhteissairaala -allianssi aloittaa Laakson sairaala-alueen uudistuksen valmistelevat työt. Vuosina 2022–2030 allianssi rakentaa kolme uutta sairaalarakennusta ja peruskorjaa kolme suojeltua sairaalarakennusta. Sairaala-alueen uuden ajotunnelin rakentaminen näkyy vuosia Laaksonkentällä.

Rakentamista valmistelevat työt alkavat tänä keväänä. Entisen Laakson terveysaseman rakennuksen sisätilojen purkutyöt käynnistyvät huhtikuussa. Uusi työmaatie valmistuu kesällä ja sitä ennen purkutyömaan liikenne kulkee Lääkärinkadun kautta.

Laakson ja Töölön terveysasemat yhdistyivät vuonna 2021 Kivelän terveysasemaksi. Laakson terveysasemalla sijainneet palvelut ovat muuttaneet Kivelän terveysasemalle aiemmin tänä vuonna.

Rakentamista valmistelevia töitä käynnistyy myös Laaksonkentällä ja Aurorankentällä. Auroran sairaalan piha-alueella ensimmäiset työvaiheet on jo tehty, ja työ jatkuu myöhemmin keväällä.

Rakennushanke näkyy vuosia Laaksonkentän ja Auroran sairaalan välisellä alueella, sillä Laakson sairaala-alueen uusi ajotunneli lähtee Auroran sairaalan portin kupeesta. Ajotunneleiden ja sairaalarakennusten maanalaisten tilojen rakentaminen vaatii mittavia maanrakennus- ja louhintatöitä. Laakson ratsastuskenttä siirtyy työmaan käyttöön kahdessa vaiheessa vuoden 2022 aikana.

Uusi työmaatie Laakson sairaala-alueelta alas Laakson ratsastuskentälle

Pääosa Laakson sairaala-alueen työmaaliikenteestä kulkee tulevaa työmaatietä pitkin. Se rakennetaan Laakson sairaala-alueelta luiskaa pitkin alas Laaksonkentälle ja Auroran sairaala-alueen liittymän kautta Nordenskiöldinkadulle.

Kävely ja pyöräily sujuvat Auroransillalla normaaliin tapaan joitakin poikkeuspäiviä lukuun ottamatta.

Lasten liikennekaupungin ja Laakson sairaala-alueen välistä kohti Keskuspuistoa kulkeva kävely- ja pyöräreitti on tällä hetkellä ohjattu kiertoreitille. Se kuitenkin avautuu jälleen kesällä 2022, kun kunnallistekniikan rakentaminen reitin kohdalle on valmistunut. Tulevan työmaatien tämä kävely- ja pyöräreitti alittaa siltarummun lävitse.

Autoliikenne jatkuu Nordenskiöldinkadulla normaalisti, poikkeus on kesäkuussa tapahtuva johtosiirtotyö Lasten liikennekaupungin kohdalla. Työ pyritään tekemään yöaikaan.

Laakson yhteissairaalan työmaa-alueet tänä vuonna. Klikkaa kuva suuremmaksi.

Tervetuloa verkkoinfoon 21. huhtikuuta

Työmaat aiheuttavat melua, pölyä ja muuta häiriötä. Tavoitteemme on kuitenkin minimoida haitat, ja tiedotamme häiritsevästä työstä etukäteen.

Järjestämme asukkaille verkkoinfon 21.4.2022 kello 17–18.30. Tarkemmat ohjeet ja liittymislinkin tilaisuuteen löydät verkkosivuiltamme laaksonyhteissairaala.fi.

Valmistelevien töiden käynnistymisestä on kerrottu Töölön, Meilahden ja Laakson asukkaille kirjeellä, joka on jaettu kaikkiin talouksiin 6.4.2022.

Laakson sairaala-alue uudistuu

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Rakennustöiden valmistumisen jälkeen Laakson sairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja fyysisiin eli somaattisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Laakson nykyinen sairaala-alue ja sen kulkuyhteydet muuttuvat täysin. Alueelle tulee kolme uutta sairaalarakennusta. Kolme säilyvää sairaalarakennusta peruskorjataan.

Lähikaduilla liikenne ei lisäänny, sillä sairaala-alueen pääajoyhteys rakennetaan maan alle Auroran sairaalan liittymän kautta. Uuden päärakennuksen alle tulee 550-paikkainen pysäköintilaitos ja huoltotiloja.

Rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.

Havainnekuva: Laakson Latu