Näkymä Vartiokylänlahdelle etelästä Puotilanrantaan. Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala/Voimagraphics Oy.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet – Rastilanranta rajattiin pois suunnitelmasta

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20. lokakuuta Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ja poisti suunnitteluperiaatteista Rastilanrannan osa-alueen. Vartiokylänlahden alueella asuinrakentamisen suunnittelussa edetään nyt Puotilanrannan osalta. Rastilan leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena ja kaavoitetaan asuntoalueeksi vasta kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Meri-Rastilaan on luvassa kuitenkin muutoksia tulevaisuudessa, kun sen länsi- ja itäosaan on suunnitteilla uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista. Rastilan metroaseman ympäristöä koskeva asemakaava etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen. Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus on puolestaan nähtävillä 10. marraskuuta asti.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20. lokakuuta Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet, ja ne ohjaavat alueen tulevaa suunnittelua.

Suunnitteluperiaatteista päättäessään lautakunta poisti Rastilanrannan osa-alueen eli Meri-Rastilan länsirannan metsäalueen suunnitteluperiaatteiden piiristä. Lisäksi lautakunta painotti Rastilan leirintäalueen kehittämistä matkailun alueena ja päätti, ettei leirintäaluetta kaavoiteta asuntoalueeksi ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.

Meri-Rastilan länsirannasta on aiemmin laadittu osayleiskaava, joka on edelleen voimassa. Lautakunnan päätös tarkoittaa, että Rastilanrannan suunnittelua ei jatketa. Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden alueella asuinrakentamisen suunnittelussa edetään nyt Puotilanrannan osalta.

Lautakunnan kokouksen 20.10. päätöksestä voi lukea lisää pöytäkirjasta


Meri-Rastilan länsiosan asemakaava etenee kaupunginhallitukseen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi samassa kokouksessaan 20. lokakuuta Meri-Rastilan länsiosan tarkistetun asemakaavaehdotuksen. Asemakaava koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja kerrostaloalueen länsiosaa. Alueelle on suunniteltu uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista nykyisille tonteille ja puistoalueiden reunoille. Kaava mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen noin 2 400 asukkaalle. Seuraavaksi kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Meri-Rastilan itäosan asemakaava nähtävillä 10. marraskuuta asti

Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotus on nähtävillä 10. marraskuuta asti. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Kaavaehdotukseen voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa hel.fi/kaavakuulutukset sekä kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa. Nähtävilläolon jälkeen kaavaehdotus viimeistellään, ja se viedään alkuvuodesta 2021 tarkistettuna ehdotuksena kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn ja edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tutustu Meri-Rastilan itäosan kaavaehdotukseen.


Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala/Voimagraphics Oy.