Leikkipuisto Trumpetin sijainti kartalla.

Leikkipuisto Trumpetti peruskorjaukseen Kannelmäessä

Mätäjoen viheralueella sijaitsevan leikkipuisto Trumpetin peruskorjaus on alkanut Kannelmäessä. Varsinainen leikkipuistorakennus on uusittu hiljattain. Nyt alkaneessa urakassa peruskorjataan leikkipuistorakennuksen yhteydessä oleva laaja aidattu leikkialue kokonaisuudessaan.

Leikkipuisto Trumpetin leikkialueen toimintoja jäsennetään uudelleen peruskorjauksen aikana. Sisäänkäynnin läheisyyteen rakennetaan pienten lasten leikkialue, jonka pääteemana ovat puueläimet. Lisäksi piha-alueen keskelle rakennetaan iso pyöreä hiekkalaatikko.

Isompien lasten leikkeihin tarkoitetut toiminnot, kuten tasapaino- ja monitoimivälineet, sijoitetaan pihan länsiosaan. Pihan länsiosaan rakennetaan myös aidattu, tekonurmipintainen peliareena.

Leikkipuistorakennuksen päätyyn rakennetaan pieni aukio, jonka reunoilla on alue ruokailua ja oleskelua varten. Käyttökelvoton kahluuallas poistetaan.

Aidatun leikkipihan eteläpuolella on pelikenttä, jonka viereen perustetaan pieni seikkailumetsikkö. Seikkailumetsikköön istutetaan nopeakasvuisia puu- ja pensaslajeja. Uusia puita ja pensaita istutetaan myös leikkialueelle. Istutuksissa käytetään kukkivia pieniä hedelmäpuita sekä marjapensaita.

Havainnekuva peruskorjatusta puistosta.

Uudet leikkivälineet valitaan kestävän kehityksen mukaisesti

Leikkipuisto Trumpetin nykyiset leikkivälineet ovat huonokuntoisia, ja niitä on liian vähän käyttäjien määrään verrattuna. Kaikki puiston leikkivälineet, kalusteet ja varusteet uusitaan peruskorjauksen aikana.

Uusia kalusteita valittaessa otetaan huomioon kestävän kehityksen mukaiset, uusiutuvat ja kestävät materiaalit. Suurin osa kalusteista on puisia.

Leikkivälineiden putoamisalustana käytetään turvahaketta sekä tekonurmipintaista turva-alustaa.

Leikkipuiston piha-alue pois käytöstä töiden aikana

Peruskorjaus on alkanut heinäkuussa 2022. Urakan alussa leikkipuiston alueelta puretaan vanhoja rakenteita, minkä jälkeen aloitetaan uusien toiminnallisten alueiden rakentaminen.

Leikkipuisto on poissa käytöstä purkutöiden ja leikkivälineiden asentamisen ajan. Kun leikkipuiston toiminta alkaa elokuussa 2022, leikkipuistorakennukseen järjestetään kulkuyhteys. Sen sijaan leikkipuiston piha-alue on turvallisuussyistä suljettu koko rakentamisen ajan.

Tavoitteena on, että leikkipuisto olisi valmis toukokuussa 2023. Puistosta pyritään kuitenkin ottamaan joitakin osia käyttöön jo tämän vuoden aikana.

Rakentamisesta tulee jonkin verran työkoneiden melua. Lisäksi töistä aiheutuu pölyä esimerkiksi kiveysten asennuksen sekä kaivutöiden yhteydessä. Urakoitsijana toimii Tieluiska Oy.

Leikkipuisto Trumpetti sijaitsee osoitteessa Trumpettikuja 5.

Leikkipuisto Trumpetin verkkosivut