Lumitöitä-tammikuussa-2021

Lumityöt jatkuvat Helsingissä, tähän mennessä vastaanotettu 30 000 kuormaa

Lumityöt jatkuvat Helsingissä kiivaana. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä tulevat pää- ja joukkoliikennekadut on aurattu, asuinkatuja on edelleen paljon kesken. Lumenputsausta tehdään nyt kaikilla kaduilla. Tähän mennessä kaupungin lumenvastaanottopaikoille on tuotu noin 30 000 kuormaa lunta, mikä on jo yli puolet normaalien lumitalvien määrästä.

Torstain lumipyryn aikana aurauskalusto joutui keskittymään jälleen pääkatujen ja joukkoliikennekatujen auraukseen. Sateen tauottua kalusto jatkaa kaikilla kaduilla puhdistusta lumesta ja lumenajoa niiltä.

Tehostetun talvihoidon piirissä olevat kävely- ja pyörätiet ovat tilanteen huomioon ottaen hyvässä kunnossa.

Tällä hetkellä kaupunki siirtää noin 200 autoa päivässä kunnossapidon takia.

Kaupunki on aloittanut myös siirtokehotuskylteillä tehdyt katujen siivoukset. Asukkaiden on nyt hyvä seurata aktiivisesti ajoneuvojen siirtokehotuksia ja siirtää autonsa, jotta auraaminen onnistuu. Siirtokehotuksia voi seurata myös verkossa tai ne voi tilata tekstiviesteinä osoitteesta http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/

Tilapäisiä lumenvarastointipaikkoja otetaan käyttöön

Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikoille on toimitettu tähän mennessä noin 30 000 kuormaa lunta. Määrä on jo yli puolet niin sanottujen normaalien talvien lumikuormien määrästä. Tuolloin lumenvastaanottopaikoilla otetaan vastaan noin 50 000 kuormaa. Selvitäkseen lumiurakasta Helsingin kaupunki joutuu ottamaan käyttöön myös tilapäisiä lumenvälivarastointipaikkoja.

Tilapäisiä lumen välivarastointipaikoiksi sopivia tyhjiä alueita ja aukioita on noin 15 eri puolilla Helsinkiä. Välivarastointipaikoille ohjataan vain kaupungin urakoitsijoiden lumikuormia, ja lumikuormat siirretään paikoilta myöhemmin pois.

Tilapäisiä lumenvarastointipaikkoja on käytössä tällä hetkellä kahdeksan: Haagan eritasoliittymä, Herttoniemi Fastholman tien lähellä, Kartanonkaari, Knutersintie, Paavo Nurmen aukio, Pukinmäenkaari, Tikkurikuja ja Vauhtitie.

“Herttoniemen varastointipaikalle kuorma-autot joutuvat valitettavasti ajamaan asuinalueen kautta. Kaupunki on pyytänyt urakoitsijaa kiinnittämään erityistä huomiota tämän reitin auraukseen. Lisäksi Majavatielle on tarkoitus tehdä ensi kesänä muutostöitä, jotka lisäävät liikenneturvallisuutta alueella”, toteaa yksikön päällikkö Pekka Isoniemi.

Kiinteistöiltä ajetut lumikuormat tulee edelleen ajaa vakinaisille valvotuille lumenvastaanottopaikoille.

Joillekin tilapäisille lumenvarastointipaikoille kaupunki on hakemassa toimenpidelupia. Jos luvat saadaan käsiteltyä, lumi saattaa jäädä paikoilleen kevääseen saakka. Tuolloin paikka käydään huolellisesti siivoamassa keväällä.

Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin verkkosivujen kautta (hel.fi/palaute). Runsas lumentulo on ruuhkauttanut tällä hetkellä kaupunkiympäristön asiakaspalvelun.  Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan työsuunnitelman ja sään mukaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja katujen talvikunnossapidosta: hel.fi/lumi