Luminen Sepäkatu 14.1.

Lumityöt jatkuvat täydellä teholla Helsingissä

Lumityöt jatkuvat täydellä teholla Helsingissä. Pääkadut ja joukkoliikennekadut ovat pääosin saatu aurattua. Tärkeimmätkin kadut ovat joissakin paikoissa normaalia kapeampia lumen vuoksi.  Niitä aukaistaan parhaillaan täyteen leveyteen. Lisäksi lumenajo on käynnissä.

Pienemmillä asuntokaduilla lumitöitä jatketaan, ja osa asuntokaduista odottaa edelleen aurausta.

Vilkkaimmat kävelyreitit on aurattu ja hiekoitettu.

Joillekin pyörätieosuuksille on jouduttu kasaamaan lunta, jos lumelle ei ole muuta tilaa. Nämä lumikasat pyritään kuljettamaan pois ensimmäisenä.

Helsingin katujen talvikunnossapitoa tekee kaupungin oma palveluntuottaja Stara ja neljä yksityistä urakoitsijaa. Niillä on käytössään noin 350 konetta. Niiden apuna työskentelee nyt lisäkalustona noin satakunta kuorma-autoa ja muuta konetta. Lisäksi töissä on ylimääräistä henkilökuntaa. 

”Asuntokaduilla on puhdistettavaa joka puolella Helsinkiä, niin keskustassa kuin esikaupunkialueilla. Parhaillaan urakoitsijat auraavat ajoratoja ja puhdistavat jalkakäytäviä lumesta”, kertoo tiimipäällikkö Tarja Myller.

Lumet aurataan niin sanotun hoitoluokituksen mukaan. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa niiden jälkeen. Myös kävely- ja pyöräteille on hoitoluokitus.

Katso ajoratojen, kävelyn ja pyöräilyn reittien aurausjärjestys verkkosivuilta 

Helsinki päätti 15.1. ottaa käyttöön poikkeustoimet lumitöissä. Näihin liittyen kaupunki valmistelee esimerkiksi väliaikaisten pysäköintipaikkojen käyttöönottoa. Paikoista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Kaupungin lumenvastaanottopaikoille tuodaan noin 2 000 lumikuormaa päivässä.

15.1. Helsinki ottaa erityiskeinot käyttöön lumitöissä

Palautteiden käsittelyssä ruuhkaa

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin verkkosivujen kautta (hel.fi/palaute). Runsas lumentulo on ruuhkauttanut tällä hetkellä kaupunkiympäristön asiakaspalvelun.  Asukkailta pyydetään kärsivällisyyttä, sillä kaikki kadut puhdistetaan säätilanteen mukaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja katujen talvikunnossapidosta: hel.fi/lumi