Urakka-alue kartalla

Maatullinkujan länsipään peruskorjaus alkamassa Tapulikaupungissa

Helsingin kaupunki aloittaa Maatullinkujan länsipään peruskorjauksen maaliskuussa. Urakan aikana kunnostetaan Maatullinkujan kävely- ja pyörätie väliltä Henrik Forsiuksen tie–Kämnerintie. Aiemmin kaupunki on korjannut Maatullinkujan itäpään vuonna 2020.

Maatullinkuja on jalankulun ja pyöräilyn pääraitti, jonka länsipään peruskorjaus aloitetaan maaliskuun 2022 lopussa. Urakan aikana kadulle tehdään muun muassa massanvaihto sekä rakennetaan kaapelisuojaputkia sekä operaattoreiden putkitusta. Helen Sähköverkko uusii sähköverkon kaapelointia urakan yhteydessä.

Suurin osa Maatullinkujan kiveyksestä uusitaan harmailla betonikivillä, mutta Maatullinkujan keskellä oleva aukio verhoillaan keltaisilla maatiilillä. Urakan aikana myös kadun kuivausta parannetaan, eli kadun ja aukion tasausta korjataan ja niihin lisätään kaivoja.

Alue muuttuu aiempaa viihtyisämmäksi, kun Maatullinkujan keskellä olevalle aukiolle tulee pronssinen taideteos, uusia istutusalueita sekä istumiseen tarkoitettu graniittimuuri. Keskusaukiolle istutetaan vehreiden pensaiden ja perennojen lisäksi muutamia uusia puita. Osa nykyisistä puista säilytetään.

Työt pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Töiden valmistumisajankohtaan voi vaikuttaa maatiilen saatavuus. Maatiilen toimitusajat ovat 6–8 kuukautta, joten aukion töiden viimeistely saattaa venyä vuoden 2023 puolelle.

Työt vaikuttavat kävelijöihin ja pyöräilijöihin

Maatullinkujan kävely- ja pyörätietä käyttävät pääasiassa alueen asukkaat, mutta reitillä on liikennettä myös kadun varrella sijaitsevalle päiväkodille ja koululle sekä läpimenoliikennettä Puistolan asemalle. Työalueet rajataan selkeästi, jotta alueella liikkuminen on turvallista.

Peruskorjauksen alueella oleviin muutamiin kiinteistöihin kulkeminen voi hankaloitua tilapäisesti. Väliaikaiset kulkureitit opastetaan maastossa.

Työt eivät vaikuta autoilijoihin eivätkä joukkoliikenteeseen.

Töitä tehdään pääasiassa arkipäivisin klo 7–18 välisenä aikana. Töistä voi aiheutua tilapäistä melua. Lisäksi betonikivien ja maatiilien asentamisesta ja leikkaamisesta voi tulla jonkin verran pölyä. Urakoitsijana toimii Stara.