Eteläsatama ilmasta – Makasiiniranta ja Olympiaranta kuvassa oikealla. Kuva: Suomen Ilmakuva / Helsinki Marketing.

Makasiinirannan kehittämiseen toivotaan kaupunkilaisilta näkemyksiä

Eteläsataman läntistä rantavyöhykettä, aluetta Kauppatorin Kolera-altaalta aina Olympiaterminaalin eteläpuolelle kehitetään paremmin saavutettavaksi, keskustan elinvoimaisuutta tukevaksi, toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Makasiinirantaan tavoitellaan uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota sekä museotoimintaa tukevia toimintoja. Alue on keskeinen osa kaupunkia kiertävää rantareittiä ja suunnittelun lähtökohtana on sataman rekkaliikenteen ja henkilöautoliikenteen poistuminen Eteläsatamasta. Samalla varaudutaan sataman pika-alus- ja risteilyliikenteen tilavaraukseen ja toimintaan alueella. Tavoitteena on muuttaa tällä hetkellä pääasiassa sataman terminaalitoimintojen ja pysäköinnin käytössä oleva alue julkiseksi ja viihtyisäksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, joka yhdistää Kauppatorin ja Kaivopuiston sekä mahdollistaa pääsyn meren äärelle.

Alueen kehittämiseen on mahdollisuus osallistua useammassa vaiheessa

Makasiinirannan ja Olympiarannan asemakaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä: suunnitteluperiaatteet ovat nähtävillä ja kaupunkilaisten kommentoitavina Kerro kantasi –palvelussa 12. helmikuuta asti.

Näkemyksiä ja ideoita toivotaan keskeisimmistä alueen suunnittelua ohjaavista elementeistä – teemoina ovat Eteläsatamanlahden arvokas ympäristö ja maisemallinen kokonaisuus, liikenteelliset lähtökohdat, kuten kävely-ympäristö ja rantareitin jatkuvuus sekä alueen teknilliset lähtökohdat, laadukas ja kestävä uudisrakentamisen ja julkiset tilat.

Suunnitteluperiaatteet ohjaavat suunnittelua sekä alueesta järjestettävää konsepti- ja suunnittelukilpailua. Suunnitteluperiaatteista ja kilpailuohjelmasta päättää kaupunkiympäristölautakunta maaliskuussa 2021, jonka jälkeen kaksivaiheinen kilpailu käynnistyy. Kilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille. Alueelle on mahdollista ehdottaa kulttuuri-, palvelu-, liike- ja muuta toimitilarakentamista, muttei asumista. Kilpailu käsittää myös arkkitehtuuri- ja designmuseolle suunnitellun alueen. Museon varsinainen toteutus ratkaistaan myöhemmässä vaiheessa ja siitä järjestetään erillinen arkkitehtuurikilpailu.

Kilpailuehdotukset asetetaan kilpailun molemmissa vaiheissa julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kilpailun arviointi tehdään esitettyjen suunnitelmien laatuun perustuen. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, konseptin toimivuuteen ja toteutettavuuteen, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin. Makasiinirannan kilpailun ratkettua kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kehittämisvarauksesta kilpailun voittajalle arviolta vuoden 2022 aikana. Kilpailun perusteella valitaan yhteistyökumppani alueen jatkokehittäjäksi ja jatketaan alueen asemakaavoitusta.

Tutustu alueen suunnitteluaineistoon karttapalvelussa