Malmin päivystyspoliklinikan sisäänkäynti

Malmin päivystyspoliklinikan sisäänkäynti sairaalan pääoven kautta – lattiakorjaukset etenevät

Itse päivystykseen hakeutuvien potilaiden kulkureitti on muuttunut Malmin päivystyspoliklinikalla ja he kulkevat sairaalan pääoven kautta 25.8. alkaen.

Malmin sairaalan päivystyspoliklinikan uusi käyntiosoite on Talvelantie 6 A (rakennus 2 A), Helsinki. Järjestely jatkuu toistaiseksi.

Muutos ei vaikuta ambulanssipotilaiden kuljetuksiin. Ambulanssipotilaat kuljetetaan edelleen normaaliin tapaan ambulanssihallin kautta (Talvelantie 6 J, Helsinki).

Päivystyspoliklinikka palvelee kiireellistä apua tarvitsevia potilaita terveysaseman ollessa kiinni.  Ennen päivystykseen hakeutumista yhteydenotto Päivystysapuun numeroon 116117.

Kuvantamiseen ja laboratorioon kuljetaan normaalisti pääsisäänkäynnin kautta. Laboratoriokäyntiä varten suosittelemme varaamaan ajan etukäteen osoitteesta www.huslab.fi/ajanvaraus. Puhelimitse ajan voi varata numerosta 09 471 86800 (ma–pe klo 7.30–15.30).

Kulku Helsingin sairaalan rakennukseen 18 ei ole rakennustöiden vuoksi muuttunut.

Malmin koronaterveysasema toimii normaalisti tutuissa tiloissa terveysaseman rakennuksessa 19 arkisin klo 8–16. Koronaterveysaseman asiakkaaksi tullaan lähetteellä (koronavirusneuvonta, p. 09 310 10024).

Terveysaseman rakennuksessa sijaitsevaan hammashoitoon on tällä hetkellä käynti E-rapun kautta ja neuvolaan sekä muihin palveluihin C-rapun kautta.

HUSLABin  drivein-koronanäytteenotto toimii Malmin terveysaseman edessä. Asiakkaaksi tullaan ajanvarauksella (omaolo.fi tai 09 310 10024).


Kartta sairaala-alueesta.

Sairaalan lattioiden kuivatus ja korjaus käynnissä

Malmin sairaalan rakennuksessa 2 (Talvelantie 6) on käynnissä lattioiden korjaustyö, joka siirtyy päivystyspoliklinikan tiloihin.

Malmin sairaalan rakennuksen 2 lattioiden betonilaatoissa havaittiin kosteutta vuonna 2016, ja sairaalarakennuksen korjaustyöt alkoivat lokakuussa 2019.

Rakennuksen korjauksista vastaa Helsingin kaupunki. Kaikilla alueilla, joissa betonin kosteus on liian suuri, lattia kuivataan ja lattiamateriaali vaihdetaan. Korjausten edeltävien selvitysten perusteella tiedetään, että yhden osaston betonilattioiden kuivatukseen voi mennä pisimmällään vuosi. Lattian pintamateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa kuivatusajan pituuteen.

Tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella muovimaton alta mitatulla kosteudella ei ole todettu olevan vaikutusta sairaalan sisäilmaan.

Malmin sairaalan rakennus 2 valmistui vuonna 2014. Pääurakoitsijana toimi YIT Rakennus Oy.