Osa kantakaupungin yksisuuntaisista kaduista muutetaan pyöräilijöille kaksisuuntaisiksi elokuussa

Osa kantakaupungin yksisuuntaisista kaduista muutetaan pyöräilijöille kaksisuuntaisiksi elokuussa. Liikennemuutokset perustuvat uuteen tieliikennelakiin.

Ensimmäisenä muutokset Kruununhaassa, Kluuvissa, Kampissa ja Etu-Töölössä

Pyöräliikenteelle kaksisuuntaisiksi muutetaan esimerkiksi Eerikinkatu, Yrjönkatu, Postikuja, Rauhankatu sekä Väinämöisenkatu. Muutettavat kadut on arvioitu muun muassa autoliikenteen vilkkauden, kadun leveyden ja roolin paikallisen saavutettavuuden osalta. Valikoitujen katujen maksimi nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Valituilla kaduilla muutokset ovat nopeasti toteutettavissa ja ne hyödyttävät suurta käyttäjäkuntaa. Muutokset valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Keskusta-alueen katujen jälkeen työ etenee Kallion kaduille. Suunnittelua jatketaan myös muilla kaupungin alueilla.

Muutos toteutetaan pienillä käytännön toimilla

Kielletty ajosuunta –merkin alle lisätään ”ei koske polkupyöriä” –lisäkilpi. Lisäkilpi lisätään myös muihin yksisuuntaisuudesta ilmoittaviin merkkeihin. Lisäksi katuihin tehdään tarvittaessa selventäviä tiemerkintöjä.

Pyöräilijälle muutos voi olla merkittävä päivittäisen liikkumisen kannalta, kun pyörällä pääsee jatkossa kulkemaan suorempaa reittiä. Monet kadut ovat autoliikenteelle yksisuuntaisia siksi, että ne ovat liian kapeita kaksisuuntaiselle autoliikenteelle.

Joskus katu on yksisuuntainen autoliikenteen paremman ohjaamisen vuoksi. Ennen lakiuudistusta myös pyöräliikenne on kulkenut yksisuuntaisilla kaduilla vain sallittuun ajosuuntaan. Etenkin kantakaupungin ahtailla kaduilla tämä on tarkoittanut sitä, että pyöräilijät ovat joutuneet kiertämään ylimääräisiä kortteleita saavuttaakseen määränpäänsä. 

Kansainvälisissä pyöräilyn mallimaissa kuten Tanskassa ja Alankomaissa vastaavanlainen ratkaisu on ollut toimiva keino edistää pyöräliikenteen toimivuutta. Ratkaisu on ollut myös turvallinen, sillä näillä valituilla kaduilla autoliikenteen nopeus pysyy matalana. Suomen valtio on myös lakia säätäessään arvioinut muutoksen turvallisuuden.

Muutos edistää Helsingin kaupungin tavoitetta olla ympärivuotinen pyöräilykaupunki. Pyöräliikenteen kehittämisestä hyötyvät kaikki liikenteessä olijat. Kaksisuuntainen pyöräliikenne kantakaupungissa vähentää jalkakäytävillä pyöräilyä. 

Pyöräliikenteen infran kehittämisen myötä sen suosio tutkitusti kasvaa. Kun ihmiset siirtyvät tilatehokkaisiin kulkumuotoihin, kuten pyöräilyyn, jää ahtaille kaduille enemmän tilaa niille autoilijoille, joille autoilu on välttämätöntä.