Ilmakuvaa Östersundomista. Kuva Suomen ilmakuva.

Mitä uutta Östersundomiin? − osallistu verkkotilaisuuteen 23.5.

Östersundomin suunnittelun ajankohtaisista asioista kerrotaan yleisötilaisuudessa maanantaina 23.toukokuuta kello 17−19. Tilaisuus järjestetään Teams-verkkotilaisuutena, ja siihen voi liittyä verkkoselaimella omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

Illan aikana Helsingin kaupungin työntekijät kertovat lyhyiden esitysten avulla Östersundomin kaavojen suunnitteluvaiheista, edistymisestä ja aikatauluista. Aiheita ovat asuminen, liikenne, puistot ja viheralueet. Tilaisuudessa voi kommentoida ja esittää kysymyksiä esiteltävistä asioista.

Katsaus osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadusta palautteesta

Östersundomin osayleiskaava suunnitellaan ohjaamaan koko alueen tulevaa maankäyttöä ja tulevaisuuden liikenneratkaisuja. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä helmikuussa 2022, jolloin siitä oli mahdollista antaa palautetta.

Nykyisten pientaloalueiden kaavoitusohjelma

Ennen osayleiskaavassa suunniteltavaa laajaa maankäytön muutosta on tarkoitus valmistella asemakaavoja Östersundomin nykyisille pientaloalueille, ja mahdollistaa niillä pienimuotoisempaa täydennysrakentamista. Kaavahankkeiden sijoittumista, laajuutta ja aikatauluttamista on suunniteltu kaavoitusohjelmassa.

Landbon suunnitteluperiaatteiden luonnosvaihe

Landbon pientaloalueen suunnitteluperiaatteet määrittelevät tulevan täydennysrakentamisen tavoitteet. Niissä osoitetaan mahdollisuudet uudelle maankäytölle ja käyttötarkoitusmuutoksille. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat niiden jälkeen laadittavaa asemakaavan muutosta.

Landbon suunnitteluperiaatteet ovat nähtävillä 16.5.−6.6.2022 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat.

Tilausuuden tarkempi ohjelma löytyy osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet > Östersundom verkkotilaisuus 23.5.2022.

Tilaisuuteen voi liittyä linkistä https://bit.ly/ostersundom-23052022