Päärautatieasemalla yöllistä louhintaa Kaisantunnelin työmaalla 27.9. alkaen

Louhinta jatkuu Kaisantunnelin itäpään työmaa-alueella. Maanantaista 27.9. alkaen räjäytystöitä tehdään arkisin kolme kertaa yössä klo 22.42-4.55. Louhintaporausta ei tehdä aikavälillä 22-07.

Räjäytyksiä tehdään yöllä, sillä päiväsaikaan se aiheuttaisi huomattavia häiriöitä junaliikenteeseen. Tämänhetkisen työsuunnitelman mukaisesti räjäytykset tulevat kestämään muutamia viikkoja, minkä jälkeen on vielä viimeistelyräjäytyksiä.

Yöaikaisten räjäytystöiden vaikutukset laiturialueelle:

  • Räjäytykset tulevat vaikuttamaan lyhytaikaisesti, kolme kertaa vuorokaudessa matkustajien liikkumiseen Helsingin päärautatieaseman laitureilla 1, 2, 3 ja 4. Kulku näille laitureille katkaistaan väliaikaisesti matkustajaturvallisuuden varmistamiseksi. Kulkuun asema-alueella tulee siten ajoittain viivettä.
  • Räjäytysten aikaan uusia junia ei saavu raiteille 1-4.
  • Ennen räjäytyksiä soitetaan katkonaista varoitusääntä varoittamaan alueella liikkujia.
  • Liikenteenohjaajat rajoittavat ja ohjeistavat kulkijoita laiturialueella ennen jokaista räjäytystä.
  • Liikenteenohjaajien ohjeiden kuuntelu on turvallisuuden kannalta olennaista kaikille alueella liikkujille.

Kaisantunneli helpottaa pyöräliikennettä

Kaisantunneli tuo pyöräilijöille nopean yhteyden aseman ali. Se helpottaa itä-länsi-suuntaista pyöräliikennettä huomattavasti, sillä baanalta on suora yhteys tunneliin ja Kaisaniemenpuistoon. Myös jalankulkuyhteydet paranevat ja Kaivokadulla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä vähenee.

Kaisantunneli on noin 220 metriä pitkä, noin 8 metriä leveä ja 3 metriä korkea. Pyöräkaista on 4 metriä leveä ja jalankulkukaista 3,5 metriä leveä. Kaistat erotetaan toisistaan reunakivillä.

Tunnelin yhteyteen tulee HKL:n omistama pyöräkeskus ja pyöräpysäköinti noin 1500 polkupyörälle.

Tunnelin arvioidaan olevan kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä maaliskuussa 2023.

Tietoa rakentamisesta ja liikkumisesta laiturialueella

Kaisantunnelin urakoitsija Destia päivittää kanaviinsa ajankohtaistietoa työn etenemisestä.

Kaisantunnelin Facebook-sivu 

Kaisantunnelin verkkosivu

Yleistietoa hankkeesta kaupungin verkkosivulla