Urakka-alue kartalla.

Paciuksenkadulla rakennetaan uusia liikennejärjestelyjä sairaala-aluetta varten

Meilahdessa Paciuksenkadulla aloitetaan katutyöt 9. toukokuuta 2022 alkavalla viikolla. Urakassa rakennetaan liikennejärjestelyitä uutta Siltasairaalaa varten sekä parannetaan  
muun muassa kadun vesihuoltoa ja valaistusta. Urakka-alue sijoittuu Tukholmankadun ja Seurasaarentien väliselle alueelle. 

Työmaalla on vaikutusta moottoriajoneuvoliikenteeseen, pyöräilyyn ja jalankulkuun: 

  • Molemmin puolin katua toinen autokaista suljetaan liikenteeltä 
  • Pyöräily ohjataan työmaa-alueelta kadun toiselle puolelle tai ajoradalle 
  • Jalankulku ohjataan työmaa-alueelta kadun toiselle puolelle 
  • Julkisen liikenteen pysäkkeihin ei ole tulossa muutoksia.  

Kulku tonteille on mahdollista koko urakan ajan. Väliaikaiset kulkureitit merkitään työmaaopastein. Tietyöt voivat aiheuttaa ajoittaista liikenteen hidastumista. 

Hankkeessa ei ole erityistä melua aiheuttavia työvaiheita. Vähäistä melua aiheuttavat louhinta ja poraus. Louhintaan liittyvät työvaiheet ajoittuvat arviolta toukokuun lopulle, ja työt tehdään kello 7 ja 20 välisenä aikana. Töiden on tarkoitus valmistua loppusyksystä 2022.  

Muutoksia kaistoihin ja parannusta kunnallistekniikkaan 

Urakassa rakennetaan uusi liikennevalo-ohjattu katuliittymä Meilahden sairaala-alueelle. Liittymään rakennetaan vasemmalle kääntyville oma kaista Paciuksenkadun pohjoissuunnasta saapuvalle autoliikenteelle. Nykyisin liittymäalueen pohjoispuolella sijaitseva liikennevalo-ohjattu suojatieylitys siirretään uuden liittymän yhteyteen. 

Samalla muun muassa uusitaan kadun rakennekerroksia ja päällysteitä sekä parannetaan kadun kuivatusta rakentamalla uusia hulevesilinjoja. Myös kadun valaistusta uusitaan. 

Hankkeen urakoitsijana toimii GRK Infra Oy.