Tuomarinkylän kartanolle menevä ulkoilureitti Lystikukkulan pohjoispuolella. Kuva: Tiina Saukkonen.

Pakilan ja Tuomarinkylän alueelle luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma

Helsingin kaupunki on aloittanut Pakilan ja Tuomarinkylän alueella tarkemman luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun, jonka pohjalta alueen luontoa ja maisemaa hoidetaan seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on, että lähimetsät ja niityt kestävät virkistyskäytössä, ovat monipuolisia ja turvallisia sekä säilyttävät luontoarvonsa. Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 14. tammikuuta 2020 saakka.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Länsi- ja Itä-Pakilan, Torpparinmäen asuinalueiden puistomaiset metsäalueet, Tuomarinkylän kartanon ympäristön pelto- ja niittyalueet sekä Vantaanjoen varsi.

Suunnitelmaa voi kommentoida 14. tammikuuta 2020 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7355/

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksesta saatava palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa. Suunnitelma valmistuu ja sen hyväksyy Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja päätöksellään alkuvuonna 2020.

Suunnittelualue kartalla (pdf)

Suunnitelmaluonnos ja siihen liittyvä aineisto
JAA