Kartalla Puotilan ala-asteen sijainti punaisella ja Puotilan leikkiniitty sinisillä palloilla merkittynä. Helsingin kaupunki.

Puotilan ala-asteelle rakennetaan tilapäiset koulurakennukset Leikkiniityn kentälle

Puotilan ala-asteen väistötilat on suunniteltu toteutettavaksi Puotilan leikkiniityn kentälle (lähellä Rusthollarintie 1:tä). Osa koulun toiminnoista siirtyy sitä ennen väliaikaisesti koulun pihalla oleviin tilapäisiin koulurakennuksiin. 

Kaupunki on selvittänyt väistötiloille kokonaisratkaisua, jossa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia tilapäisiä koulurakennuksia. Puotilan ala-asteen väistötilat koostuvat useammista tiloista, joista osa on toisaalta siirrettäviä rakennuksia ja osa uusia tilapäisiä rakennuksia.

Siirrettävät sekä uudet rakennettavat väistötilat tulevat Puotilan leikkiniityn kentälle (lähellä Rusthollarintie 1:tä), mutta osa koulun toiminnoista on aluksi koulun pihalla olevissa väistötiloissa (Klaavuntie 17).

Tilapäisten koulurakennusten rakentaminen Leikkiniittyyn

Tilapäisten koulurakennusten maaurakointi Leikkiniityssä alkaa, kun tilapäiset koulurakennukset saavat rakennusluvat. Rakentaminen alkaa loppuvuodesta 2019.

Rakentaminen tuo Leikkiniittyyn suuria ajoneuvoja. Työmaaliikenne on vilkkaimmillaan hankkeen alkuvaiheessa, ja se kulkee Rusthollarintien kautta. Moduulien kuljetusrekat ovat kookkaita. Rakentamisen vuoksi Leikkiniityssä kaadetaan joitakin puita, mutta säilytetään labyrintti.Kuva: Leikkiniityn tilapäisten rakennusten sijoittelun alustava suunnitelma. Helsingin kaupunki.

Tammikuussa 2020 Leikkiniittyyn siirretään Kontulassa Botby grundskolan käytössä kolme vuotta olleet tilapäiset rakennukset. Aikataulun mukaan nämä siirrettävät tilat ovat valmiina helmi-maaliskuussa 2020.

Turvallisuuden suunnittelu on työmaiden arkea. Kulloinkin rakenteilla oleva osa Leikkiniityn tiloista erotetaan työmaa-aidoin muista käytössä olevista alueista ja rakennuksista.

Alkuvuodesta 2020 Leikkiniittyyn aletaan rakentaa uusia tilapäisiä koulurakennuksia, jotka tulevat Puotilan ala-asteen käyttöön syyslukukauden alussa 2020. Tällöin Puotilan ala-asteen pihalla olevien tilapäisten tilojen käyttö loppuu ja koko koulu toimii Leikkiniityssä.

Puotilan ala-aste on tiedottanut oppilaita ja vanhempia tarkemmasta muuttoaikataulusta.

Uusi koulurakennus elinkaarihankkeena

Puotilan ala-asteen uusi rakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Elinkaarihankkeessa yksityinen yritys vastaa julkisen hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena ja huomattavasti tavanomaisia sopimuksia pidemmän ajan. Palvelutuottajan vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito.

Elinkaarihankkeen toteuttaja valitaan kevään 2020 aikana ottaen huomioon ehdotusten laatu ja kustannukset. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syyslukukauden alusta 2022. Rakentamisen lisäksi toteuttava ryhmä eli palveluntuottaja huolehtii Puotilan ala-asteen rakennuksen kunnosta 20 vuoden ajan.

Uusi rakennus rakennetaan nykyisen koulun tilalle, joka puretaan. Purkutyö on tarkoitus aloittaa vaiheittain keväällä 2020 ja saatetaan loppuun kesällä 2020.

Puotilan ala-aste toimii väistötiloissa tämän hetkisen arvion mukaan kevätlukukauden loppuun vuonna 2022.


JAA