Uusi pyörätie Hämeentiellä.

Pyöräliikennehankkeelle ensimmäinen tarkka hyötykustannuslaskelma Helsingissä

Helsinki on tehnyt ensimmäistä kertaa tarkan hyötykustannuslaskelman pyöräilyhankkeelle. Arviointikohteena oli Hämeentien uudistus, joka osoittautui kannattavaksi myös eurooppalaisessa vertailussa. Laskelma tehtiin uudella Bikenomics-menetelmällä.

Vastaavanlaista laskennallista hyötykustannusanalyysia ei ole ennen tehty Suomessa. Aiemmin hankkeiden arvioinnin tukena on hyödynnetty WHO:n HEAT-työkalua, joka ei kuitenkaan huomioi kustannuksia ja hyötyjä yhtä laajasti kuin nyt käytetty Bikenomics. Hyvien kokemusten ansiosta työkalua hyödynnetään hankearvioinnin kehittämisessä.

Hämeentien uudistuksen hyödyt ovat merkittävät

Uuden hyötykustannusanalyysin mukaan Hämeentien uudistuksessa rakennetut, yksisuuntaiset pyörätiet ovat kaupungille kannattava investointi. Yhtä sijoitettua euroa kohden pyörätiet tuottavat kaupungille 3,6 euroa.

Suurin hyöty tulee terveysvaikutuksista. Pyöräily vähentää liikkumattomuudesta koituvia terveyshaittoja ja –kustannuksia. Etenkin vähän liikkuvat hyötyvät arkiliikunnan lisääntymisestä.

Toinen Hämeentien pyöräteistä syntyvä hyöty on matka-aikojen lyhentyminen. Pyöräliikenne, joukkoliikenne ja jalankulku vähentävät ruuhkia. Hämeentiestä tehty analyysi tukee aikaisempia tutkimustuloksia näiden kulkumuotojen kannattavuudesta rajatussa kaupunkitilassa.

Kustannukset ja hyödyt huomioitiin kokonaisvaltaisesti

Hämeentien katuremontissa uusittiin myös raitiotiekiskot, julkisen liikenteen pysäkkijärjestelyt ja kadunalainen kunnallistekniikka. Hyötykustannusanalyysissa huomioitiin muun muassa katuremontin investointikustannukset ja ylläpitokulut pyöräliikenteen osalta, liikennemäärät kulkumuodoittain ennen remonttia ja sen jälkeen, siirtymät kulkumuodosta toiseen sekä eri kulkumuotojen liikkumisnopeudet ja matka-aikojen muutokset.

Hyödyt ja kustannukset jaoteltiin matka-aikamuutoksiin, ulkoisvaikutuksiin, kuten ruuhkiin ja terveysvaikutuksiin sekä taloudellisiin vaikutuksiin, kuten investointi- ja ylläpitokustannuksiin. Arvioinnissa käytettiin suunnittelun aikaisia kustannustietoja.

Mikäli katuremontin yhteydessä tehdyt maanalaisen kunnallistekniikan korjaamisen kustannukset huomioidaan, hankkeen hyötykustannussuhde on 1,8. Hanke on kannattava, jos luku on yli yhden.

Hyötykustannusanalyysi tehtiin osana EU-hanketta, jossa kehitetään kymmenen eurooppalaisen kaupungin pyöräliikennettä Kööpenhaminan, Amsterdamin ja Münchenin opeilla.

Hyötykustannusanalyysiin >>

Kuva: Maija Mattila