Vuosaaren sillan remontti valmistumassa

Vuosaaren sillan käyttäjien kärsivällisyyttä koetellut massiivinen siltaremontti lähestyy loppuaan. Sillalla on ollut käytössä kaksi ajokaistaa molempiin suuntiin jo parin viikon ajan, ja loppu-urakan on määrä valmistua kuluvan kuun aikana.

Työt sillalla alkoivat keväällä 2017 ja tuolloin työn arvioitiin valmistuvan kesällä 2019.

Siltaremontin edetessä todettiin, että sillan rakenteet olivat huomattavasti huonommassa kunnossa kuin otettujen koepalojen perusteella oli osattu odottaa. Sillan vetolujuudet eivät täyttäneet minimivaatimuksia. Korjaussuunnitelmia jouduttiin tekemään uudelleen, mikä hidasti töiden edistymistä.

Sillan pohjoispuolella kannen betonikuori piti poistaa vesipiikkauksella laajoissa lohkoissa. Kannen haurauden vuoksi vesipiikkauksen lohkot jouduttiin jakamaan useaan pieneen osioon. Muutoksien takia työ hidastui huomattavasti.

Sillan eteläpuolella betonikerrosta ei pystytty vesipiikkaamaan lainkaan rakenteiden heikkouden vuoksi. Urakoitsija joutui vaihtamaan korjausmenetelmää hitaampaan jyrsintään. Avuksi tarvittiin hiilikuitunauhavahvikkeita.

Myös liikuntasaumalaitteet jouduttiin vaihtamaan massasaumoista kiinteisiin laitteisiin, joka aiheutti lisätyötä.

Viivästysten takia työvaiheita siirtyi talvikaudelle, ja korjausta jatkettiin pakkasaikaan lämmitettyjen telttojen suojissa.

Mitä olisi voitu tehdä, jotta korjaus olisi sujunut nopeammin?

”Suurempi määrä koepaloja sillan betonikannesta ja ennakkokokeet olisivat voineet antaa enemmän tietoa sillan todellisesta kunnosta,” toteaa projektipäällikkö Jukka Repo. ”Toisaalta suunnitelmamuutokset saatiin tehtyä myös korjauksen aikana”.

Korjausurakan myötä Vuosaaren sillan odotetaan palvelevan kaupunkilaisia ainakin seuraavat 30 vuotta. Sillan kunnon seurannalla ja pienemmillä ylläpitokorjauksilla pyritään siihen, että rapautumisen kehittyminen pysyy hallittuna. Tällöin silta voi palvella vieläkin pidempään.

Kävelijöiden ja pyöräilyn raittisilta valmistui syksyllä 2018

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden elämä helpottui jo noin vuosi sitten, jolloin uusi raittisilta valmistui autoliikenteelle tarkoitetun sillan pohjoispuolelle. Nyt avautuivat myös odotetut Vuosaaren sillan alittavat reitit kävelijöille ja pyöräilijöille.


JAA