Kirjastot, museot, kulttuurikeskukset, uimahallit ja Uimastadion avataan rajoitetusti

Helsingin kaupungin hallinnoimat kirjastot, museot, kulttuurikeskusten galleriatilat, uimahallit ja Uimastadion avataan tiistaina 1. kesäkuuta rajoitetuille asiakasmäärille. Kumpulan maauimala aukeaa maanantaina 7.6. Uimaan ja kirjastoihin pääsee samaan aikaan enintään puolet normaaliaikojen asiakasmäärästä. Myös museoiden ja kulttuurikeskusten galleriatilojen asiakasmäärä rajataan. Avattavissa palveluissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeita ja terveysturvallisuustoimia.  
 
Kuntien palvelujen avaamisesta linjasi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä 27.5.2021. Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä ja linjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Nyt avattavissa palveluissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeita sekä terveysturvallisuustoimia. Käytännössä tämä tarkoittaa kontaktien minimoimista, hyvästä käsihygieniasta huolehtimista ja vähintään kahden metrin turvavälin pitämistä kanssaihmisiin. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 12-vuotiailta sisätiloissa, ellei maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä. Maskia ei tarvitse käyttää urheilusuorituksen aikana.   

Maauimalat, Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit avautuvat 

Uimastadion, Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit avataan yleisölle tiistaina 1. kesäkuuta ja ne ovat avoinna normaalien aukioloaikojen mukaan. Kumpulan maauimalan remontti on valmistumassa, ja se avataan yleisölle maanantaina 7. kesäkuuta. Maauimaloiden ja uimahallien saunat ovat avoinna, mutta liikunta- ja kuntosalit ovat edelleen suljettuina. 

Maauimaloissa ja uimahalleissa samanaikaisesti olevien henkilöiden määrä rajoitetaan enintään puoleen normaalista asiakasmäärästä. Pukukaappeja suljetaan siten, että vähintään kahden metrin turvavälit mahdollistuvat. Järjestelyt toteutetaan niin, että tosialliset etäisyydet säilyvät. Uintiaikasuositus on 2 tuntia. Suosituksella pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni pääsee pulahtamaan altaaseen.  

Maauimaloissa ja uimahalleissa myydään toistaiseksi yhden kerran pääsylippuja, kymmenen kerran kortteja ja 30 päivää voimassa olevia kuukausikortteja. Aikuisten kertalipun hinta on 5,50 euroa ja kymmenen kerran kortin ja kuukausikortin hinta 44 euroa. Lasten, eläkeläisen, opiskelijoiden, työttömien ja varusmiesten kertalipun hinta on 3 euroa, ja vastaavasti kymmenen kerran kortin ja kuukausikortin hinta 24 euroa.

Maauimaloiden ja uimahallien lipputyypistä riippumatta kaikki kulkevat sisään saman jonon kautta. Asiakasmäärärajoituksista johtuen kymmenen kerran kortti ja kuukausikortti eivät takaa sisäänpääsyä eikä tästä johtuneita toteutumattomia käyntejä hyvitetä. Toivomme asiakkailta malttia ja että jokainen huomioi poikkeustilanteesta aiheutuvat erityisjärjestelyt.

Aiemmin ostetut kausikortit eivät toistaiseksi käy maauimaloissa eikä uimahalleissa. Kyseisiin kortteihin hyvitetään aikaa, kun uimahalleja uimaloita tällä hetkellä koskevia rajoituksia on purettu.

Maauimaloiden ja uimahallien avaamisessa noudatetaan terveysturvallisuusohjeita. Sisäänpääsyä maauimaloihin ja uimahalleihin voidaan joutua rajoittamaan, mikäli terveysturvalliseksi katsottu asiakasmäärä on ylittymässä. Sisäänpääsyrajoitusten lisäksi yksittäisten altaiden käyttäjämäärää rajoitetaan altaiden koon mukaisesti. Uimavalvojat seuraavat altaiden käyttäjämääriä ja ohjeistavat asiakkaita tilanteen mukaan.

Uimastadionin kävijämääriä seurataan ulkoliikunta.fi -palvelussa, jotta kaikki voivat katsoa paljonko kuntoilijoita on paikalla Uimastadikalla. 

Pirkkolan maapohjaista uimapaikkaa, Plottia, ei avata tänä kesänä lainkaan. Syynä kiinnioloon on uimapaikan vedenpoistojärjestelmän uusimisen viivästyminen.  

Aikuisten kilpaurheilutoiminta voi alkaa ulkona 

Aikuisten kilpaurheilutoiminta voi alkaa kaupungin hallinnoimilla ulkoalueilla tiistaina 1. kesäkuuta. Yleisöä voidaan ottaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevien linjausten puitteissa ja terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen.  Sisätiloissa voi järjestää 1.–15.6. enintään kymmenen hengen kokoontumisia ja ulkotiloissa enintään 50 (viidenkymmenen) hengen kokoontumisia. Tilaisuuden järjestäjän tulee toimittaa kaupungille ennen kilpailutoiminnan aloittamista terveysturvallisuussuunnitelma, jossa järjestäjä sitoutuu terveysturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen. Sisätiloissa on kesäkuussa edelleen voimassa 10 henkilön rajoitus.    

Kirjastot avataan enintään puolella normaaleista asiakasmääristä 

Helmet-kirjastot ovat tarjonneet rajattua ja pääasiassa ennakkovarauksiin perustuvaa aineistojen lainaus- ja palautuspalvelua läpi koko korona-ajan. Tiistaista 1. kesäkuuta alkaen kirjastoissa voi normaaliin tapaan noutaa teoksia suoraan hyllystä. Myös asiakastietokoneiden käyttö, tulostaminen, kopiointi ja skannaaminen kirjastoissa on mahdollista. Erilaisia ryhmätoiminnan tiloja ja lukusaleja ei vielä avata. 

Kirjastotilat avataan 50 prosentin asiakasmääräkapasiteetilla ja myös istuinpaikkoja vähennetään puoleen. Sellainen kirjaston omatoimikäyttö, jolloin paikalla ei ole henkilökuntaa, ei vielä ole mahdollista. Kirjastotiloissa tehdään järjestelyjä, joilla varmistetaan turvalliset etäisyydet esimerkiksi asiakastietokoneilla. Kaikkien yli 12-vuotiaiden on edelleen käytettävä kasvomaskia kirjastossa asioidessa, mikäli sen käyttämiseen ei ole terveydellistä estettä.

Käytössä olevat tilat, palvelut ja laitteet vaihtelevat kirjastoittain, joten ne sekä kirjastojen aukioloajat kannattaa tarkistaa omasta lähikirjastosta tai kirjaston verkkosivuilta osoitteesta www.helmet.fi/kirjastot. Kirjastoautot kiertävät normaaliaikataulujen mukaisesti reiteillään.

Museot ja kulttuurikeskukset avataan rajoitetusti 

Helsingin kaupunginmuseo, Ratikkamuseo ja Hakasalmen huvila avataan yleisölle tiistaina 1.6.2021. Kausimuseot Ruiskumestarin talo ja Työväenasuntomuseo pysyvät toistaiseksi suljettuina. Museoiden ja kulttuurikeskusten galleriatiloja avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat tosiasiallisesti säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin 1.6.2021 alkaen. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. Salivalvojat seuraavat tilannetta ja ohjeistavat asiakkaita siten, että riittävä väljyys tiloissa varmistetaan. Mahdollisessa jonotuksessa huolehditaan etäisyyksistä. Mahdollisuuksien mukaan avaamista tuetaan ennakkolipunmyynnillä tai -ilmoittautumisella.

Kaupunginmuseon Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyssä pääsee astumaan eri alakulttuureihin kuuluvien musiikin paikkojen tunnelmiin 2000-luvun Helsingissä. Näyttely on avoinna 29.8.2021 saakka. Yleisölle avataan myös Helsingin valitut palat -näyttely sekä kuvaselaamo. Lasten kaupunki ja Aikakone -näyttelyt ovat edelleen toistaiseksi suljettuna. Töölönlahden rannassa, Hakasalmen huvilassa jatkuu suosittu valokuvanäyttely Ismo Hölttö – Kohtaamisia 1960-luvun Helsingissä, jonka näyttelyaikaa on pidennetty 31.10.2021 saakka.

HAM Helsingin taidemuseo aukeaa yleisölle tiistaina 8. kesäkuuta 2021. Samana päivänä Tennispalatsissa avautuu saksalaisen taiteilijan Katharina Grossen näyttely. Grosse on tullut kansainvälisesti tunnetuksi suurikokoisista, tilallisista maalauksistaan, jotka hän ruiskumaalaa esineiden, arkkitehtuurin ja maiseman päälle. Ensimmäisessä yksityisnäyttelyssään Suomessa Grosse ottaa haltuunsa HAMin yläkerran molemmat kaarihallit. Esille tulee kaksi uutta teoskokonaisuutta, joissa taiteilija muuntaa näyttelytilat massiivisiksi, kokonaisvaltaisiksi tilataideteoksiksi.

Tennispalatsissa jatkuvat kulttuurimonumentin värikkäästä historiasta ja nykypäivästä kertova Lallukka – Elämää taiteilijakodissa –näyttely sekä Perttu Saksan Valkoinen kaari -näyttely, jossa teosten aiheina on kuvanveistäjä Laila Pullisen jäämistö, erityisesti hänen käyttämänsä työkalut. Nähtävillä on myös Tove Janssonin näyttely sekä uuden nykytaiteen esittelyyn profiloituneessa HAM-galleriassa Inka Bellin näyttely Passage.

HAMin aukioloajat Tennispalatsissa muuttuvat 8.6. Tiedot aukioloajoista löytyvät HAMin verkkosivuilta.

Kaupungin kuuden kulttuurikeskuksen galleriatilat avataan tiistaina 1.6. Esimerkiksi Kanneltalossa on nähtävissä näyttely Nuori Taide Helsinki 2021: See the Sea - näe meri, koe taide 23.6.2021 saakka. Yhteisnäyttely koostuu 15–26-vuotiaiden nuorten töistä ja inspiroituu kesällä avautuvasta Helsinki Biennaalista. Gallerioissa esillä oleviin näyttelyihin pääsee tutustumaan maksutta kulttuurikeskusten aukioloaikoina. Tarkemmat tiedot näyttelyistä ja aukioloajoista löytyvät kulttuurikeskusten verkkosivuilta.

Nuorisotilat avoinna aiemmin linjatun mukaan 

Nuorisotyössä painotetaan kesäkaudella ulkona tapahtuvaa toimintaa. Osa kaupungin hallinnoimista nuorisotiloista avautui toukokuun 3. päivä ja vuonna 2001 ja sen jälkeen syntyneiden nuorten ja lasten harrastusryhmien toiminta jatkuu nuorisotiloissa. Nuorisotiloissa edellytetään maskin käyttöä yli 12-vuotiailta, jos maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä. Oman nuorisotilan mahdollisen avautumisen ja aukioloajat voi tarkistaa nuorisotilan tiedoista kunkin talon somekanavalta tai osoitteessa nuorten.helsinki.

Aukioloajat:

Uimahallit ja uimalat

Kirjastot, helmet.fi

Kaupunginmuseon toimipisteet

HAM Helsingin taidemuseo

Kulttuurikeskukset

Nuorisotilat