Näyttämön valolaitteistoa

Kolme miljoonaa taide- ja kulttuurialan yhteisöille – erityisavustuksen haku avautui

Kulttuuri- ja kirjastojaosto hyväksyi 3.9. taide- ja kulttuurialan yhteisöille suunnatun ylimääräisen avustushakukierroksen. Erityisavustushakuun on varattu kolme miljoonaa euroa vuosille 2020–2021 ja avustukset myönnetään marraskuussa 2020. Erityisavustuksen haku avautui tänään maanantaina 7.9.2020.

Haku sulkeutuu 2.10.2020 klo 16.00. Kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää avustusten kohdentumisesta ylimääräisessä jaoston kokouksessa 24.11.2020.

Kyseessä on kertaluonteinen erityisavustus, jolla turvataan taiteen ja kulttuurin kentän jatkuvuutta poikkeusoloissa ja elävöitetään kaupunkia. Avustus on osa Helsingin koronapandemiaan liittyvää palautumisohjelmaa.

Kolmen miljoonan euron kulttuurin erityisavustus suunnataan toiminnan käynnistämiseen ylläpitämiseen ja uudelleen muotoiluun koronasta aiheutuneiden rajoitusten sekä jatkuvan epävarmuuden ja hitaan toipumisen jatkuessa.

Erityisavustus on tarkoitettu yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan ja sitä voivat hakea helsinkiläiset oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt, kuten yhdistykset ja toiminimet, säätiöt, osuuskunnat ja osakeyhtiöt. Avustusta eivät voi hakea yksityishenkilöt, yksittäiset taiteilijat tai rekisteröitymättömät työryhmät. Avustusta eivät voi myöskään hakea taiteen perusopetuksen oppilaitokset, Helsingin kaupungin omistamat tai kaupunkikonserniin kuuluvat toimijat.

Erityisavustuksen kohdentamisessa painotetaan ammattimaisia toimijoita. Avustus kohdennetaan hakijoille, jotka eivät ole saaneet merkittäväksi katsottavaa valtion tai säätiöiden kautta osoitettua korona-ajan avustusta samaa tarkoitusta varten. Avustusta saavien yhteisöjen omien tulojen osuuden tulee olla vähintään noin 50 % kokonaistuloista.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja hakemuksien keskinäisessä vertailussa käytetään kulttuuri- ja kirjastojaoston aiemmin päättämiä kulttuuriavustusten arviointikriteerejä sekä lisäksi korona-pandemian vuoksi tätä hakukierrosta koskevia täydentäviä arviointikriteerejä.

Kesän aikana valmistelevat virkamiehet kuulivat Helsingin kaupungin taiteen ja kulttuurin avustuksien saajia sekä kyselyin että haastatteluin.

Tilannekuvamme perusteella piirtyi selkeä näkemys taiteen- ja kulttuurin toimijaryhmistä, joiden tilanne on tässä ennakoimattomassa tilanteessa erityisen tiukka. Pyrimme kohdentamaan avustusta erityisesti sinne, mistä muut avustusmuodot, kuten valtion tai säätiöiden kautta saatu tuki, puuttuvat ja joiden tulonmuodostukseen rajoitteet ja kuluttajien varovaisuus vaikuttaa raskaimmin. Toisaalta Helsinki pyrkii tukemaan erityisesti rakenteita, jotka voivat työllistää alalle elintärkeää, laajaa helsinkiläisten freelancereiden joukkoa nyt ja jatkossa”, taustoittaa kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko Kunnas.


Erityisavustus taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille koronasta palautumiseen 2020-2021 (Hakuohje, avustusehdot ja kriteerit

Kuva: Hannamari Vahtikari