Jääkiekkoilijoita pelaamassa

Liikuntaseurojen korona-ajan tueksi avataan kaksi avustusmuotoa

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on tänään 1.10.2020 päättänyt avata helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnatun korona-avustuksen uudelleen haettavaksi. Lisäksi liikuntajaosto päätti avata kohdennetun toiminta-avustuksen liikuntaseuroille koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vuonna 2020. Avustushaut avautuvat 5.10.2020.

Helsinkiläisten liikuntaseurojen korona-avustuksella on tarkoitus lievittää koronaviruspandemian seurauksena liikuntaseuroille aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa ja toteuttaa Helsingin kaupungin strategian tavoitteita lasten, nuorten tai perheiden harrastustoiminnan edistämiseksi.

Korona-avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 liikunnan toiminta-avustusten, tilankäyttöavustusten tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten piirissä olevat seurat.

Harkinnanvarainen avustus kohdistetaan niille seuroille

  • joille koronasta aiheutunut toimintasulku 1.3.–31.5.2020 tai sen jälkeen viranomaisten asettamat koronarajoitukset ovat aiheuttaneet haasteellisimman toiminnallisen tai taloudellisen tilanteen ja
  • jotka järjestävät maksutonta toimintaa perheille tai 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin tavoittaen erityisesti ne perheet, lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä.

Avustus kohdennetaan seurojen 8–18-vuotiaille lapsille, nuorille ja perheille suunnatun maksuttoman toiminnan kulujen kattamiseen.

Avustusta ei myönnetä niille seuroille, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai jokin muu taho on jo myöntänyt korona-avustusta. Avustusta haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Avustushaku alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020.

Liikuntaseurojen kohdennetulla toiminta-avustuksella on tarkoitus lievittää Helsingin koulujen liikuntasalien sulkeutumisesta syyskaudella 2020 aiheutuneita taloudellisia ja toiminnallisia menetyksiä ja turvata liikuntaseurojen toimintakykyä poikkeustilanteessa.

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset vuonna 2020 toiminta-avustuksen, tilankäyttöavustuksen tai muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen piirissä olevat liikuntaseurat. Avustusta voidaan hakea yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta 1.8.–31.12.2020 välisenä aikana. Avustuskäsittelyssä huomioidaan seuralle koulujen liikuntasalien ilta- ja vapaa-ajankäytön sulkeutumisesta aiheutuvat toiminnalliset ja taloudelliset haasteet ajalla 1.8.– 31.12.2020. Tällaisia haasteita ovat

  • menetetyt koulujen liikuntasalien tilavuorot syyskaudella 2020 sekä mahdollisten korvaavien vuorojen määrä
  • menetetyt tulot
  • aiheutuneet lisäkustannukset seuralle, esim. tilalle saatujen korvaavien vuorojen korkeammat kustannukset
  • aiheutuneet haasteet seuran toiminnalle

Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta. Avustushaku alkaa 5.10.2020 ja päättyy 1.11.2020.

Molempiin avustuksiin käytetään vuoden 2020 liikunnan avustusmäärärahaa. Harkinnanvaraiset avustukset myönnetään määrärahan puitteissa. Liikuntajaosto tekee päätöksen avustusten jakamisesta joulukuussa.

Molempia avustuksia haetaan Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.hel.fi

Lisätietoa avustuksista (hakuohjeet, avustuskriteerit jne): hel.fi/liikunnanavustukset

Huom! Liikunnan kumppanuusyksikkö järjestää liikuntaseuroille infotilaisuuden loppuvuoden korona-avustuksista ma 5.10. klo 17–18 Teams-alustalla. Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse Teams-kokouskutsun tilaisuuteen. Ilmoittautumiset tilaisuuteen tällä linkillä 

Lue päätöstiedote kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Taina Korell
Liikuntapalveluiden kumppanuuspäällikkö
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
puh. 040 3501898
taina.korell@hel.fi

Kuva: Mari Hohtari