Seniori jumppaamassa sisätiloissa. Kuva: Helsingin kaupunki

Senioreiden ohjatut liikuntakurssit käynnistyvät poikkeusjärjestelyin

Ohjatut liikuntakurssit käynnistyvät odotetusti keväisen koronatilanteen aiheuttaman tauon jälkeen. Vallitsevassa tilanteessa joudutaan kuitenkin jatkossakin toimimaan viranomaisohjeiden ja suositusten mukaan, jotta osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa. Tämä näkyy liikuntakurssien toiminnoissa mm. seuraavasti:

Liikuntakurssit sisätiloissa

  • Ryhmäkokoja on pienenetty, jotta liikuntatiloissa ja niihin johtavissa muissa sisätiloissa voidaan noudattaa turvavälejä
  • Osallistujat on ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota hygieniaan
  • Käsidesiä käytetään rajoitetun liikuntavälineiden käytön yhteydessä
  • Liikuntatiloja siivotaan tehostetusti
  • Sairaana liikuntakursseille ei saa tulla

Liikuntakurssit ulkona
Useita senioreille suunnattuja liikuntakursseja toteutetaan ensi kertaa talvikaudella ulkotiloissa, jotta turvallisuudesta ja turvetäisyyksistä voidaan huolehtia vielä paremmin.

Korostamme jokaisen osallistujan omaa vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja muiden viranomaisten ohjeita hygieniasta ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (thl.fi) seuraa valtakunnallista ja kansainvälistä tilannetta ja antaa ohjeita tartuntojen ehkäisyssä.

Ohjattujen liikuntakurssien lisäksi Helsinki-kanavalle on tuotettu paljon erilaisia ja eri vaativuusasteen jumppavideoita, joita seuraamalla jumppaaminen onnistuu vaikka kotioloissa.

Senioreiden säännöllinen liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpidon ja mielen vireyden kannalta. Kannustamme lämpimästi osallistumaan itselle sopivaan ohjattuun liikuntaan sekä ulkoilemaan päivittäin.