Joukko aikuisia on juoksulenkillä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja avataan asteittain maanantaista 17.5.2021 alkaen   

Maanantaista 17.5.2021 alkaen vuonna 1955 ja sitä aiemmin syntyneillä on pääsy neljään uimahalliin ja vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailutoiminta voi käynnistyä ulkonaAikuisten ohjattu harrastustoiminta voi alkaa ulkona ja lasten yöleirit voivat käynnistyä. Kirjastojen, kulttuurikeskusten ja museoiden tilannetta käsitellään ensi viikolla.  

Palvelujen asteittaisesta avaamisesta päätti pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokouksessaan 11.5.2021. Linjauksessaan koronakoordinaatioryhmä toteuttaa lapset ja nuoret ensin -periaatetta. Lisäksi ulkona tapahtuvaa toimintaa avataan sisätiloja ennen. Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä.

Nyt avattavissa palveluissa noudatetaan voimassa olevia viranomaisohjeistuksia sekä tartuntatautilain edellyttämiä terveysturvallisuustoimia. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kontaktien minimoimista, vähintään kahden metrin turvavälin pitämistä kanssaihmisiin sekä hyvästä käsihygieniasta huolehtimista. Kasvomaskin käyttöä edellytetään edelleen yli 12-vuotiailta elleivät terveydelliset syyt estä sen käyttämistä. Maskia tulee käyttää muulloin kuin urheilusuorituksen aikana.

Neljä uimahallia avautuu ikäihmisille 17.5. alkaen– uimastadion pysyy suljettuna 

Vuonna 1955 syntyneille ja sitä vanhemmille avautuvat 17.5. kaupungin uimahalleista Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit ja Urheiluhallit Oy:n uimahalleista Mäkelänrinteen ja Vuosaaren uimahallit.   

Erityisuimakortin haltijoiden uintimahdollisuus jatkuu avoinna olevissa Helsingin kaupungin ja Urheiluhallit Oy:n uimahalleissa.  

Uimahallien saunat ovat auki.

Sisäänpääsyä voidaan joutua rajoittamaan, jos terveysturvalliseksi katsottu asiakasmäärä on ylittymässä. Pukuhuoneissa on joka toinen kaappi poistettu käytöstä riittävien etäisyyksien varmistamiseksi. Uimahallien saunat ovat auki, mutta kuntosalit ovat kiinni toistaiseksi.Avaamista terveysturvallisesti auttaa se, että uimahallien lämpötila ja kemikaalit vähentävät tartuntariskiä ja kaupungin uimahallien pukuhuonetilat ovat suuret. Lisäksi suurin osa 1955 syntyneistä ja tätä vanhemmista on saanut jo ainakin ensimmäisen rokotteen.   

Kumpulan maauimala, Uimastadion, Yrjönkadun ja Jakomäen uimahallit pysyvät toistaiseksi suljettuina.   

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailuottelu- ja turnaustoiminta voi alkaa ulkona 

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta voi käynnistyä ulkona maanantaista 17.5. lähtien. Kisojen yleisöä koskevat aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamäärästä. Ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja WC:t ovat käytettävissä.

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu vakiovuorotoiminta jatkuu sisä- ja ulkotiloissa. 

Aikuisten ohjattu harrastustoiminta voi alkaa ulkona 17.5.  

Aikuisten ohjattua harrastustoimintaa voidaan toteuttaa ulkona terveysturvallisuusnäkökulmat huomioiden 17.5. alkaen. Järjestävällä taholla on vastuu toiminnan toteuttamisesta terveysturvallisesti ja toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.

Omaehtoinen ulkoliikunta ulkoilualueilla ja ulkokuntosaleilla on erittäin suosittua ja etenevän kevään ennakoidaan kasvattavan ulkoilijoiden määrää vielä entisestään. Kysynnän ollessa korkea ja yhä kasvaessa, on tarkoituksenmukaista avata ohjatun harrastustoiminnan mahdollisuudet myös aikuisille ja näin ollen laajentaa ulkoiluun ja kuntoiluun käytössä olevaa tila- ja alueresurssia. Kaupunkien itse tarjoamaa, ohjattua harrastustoimintaa voidaan myös kohdentaa etenkin senioriväestölle. 

Ulkoliikuntapaikkojen pukutilat ja WC:t ovat auki 17.5. alkaen.


Lasten yöleirit voivat käynnistyä 17.5. alkaen

Lasten päiväleiritoiminnan ohella voi 17.5. alkaen käynnistyä myös  yöleiritoiminta. 

Kirjastojen ja museoiden tilanne käsittelyssä ensi viikolla

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä käsittelee ensi viikon kokouksessa erityisesti kirjastojen ja museoiden tilannetta. Edellytyksenä rajoitusten purkamiselle on, että epidemiatilanteen kehittyminen alueella jatkuu hyvänä.


Kuva: Aki Rask