Helsinkiläisten luottamus pelastuslaitokseen erittäin vankka

Helsinkiläisistä 94 prosenttia luottaa Helsingin kaupungin pelastuslaitokseen erittäin paljon tai melko paljon. Erittäin paljon luottavien osuus on 64 prosenttia. Helsinkiläiset luottavat pelastuslaitokseen poliisiakin enemmän.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta Helsingin turvallisuustutkimuksesta, jossa liki 4 000 helsinkiläiseltä kysyttiin turvallisuuteen liittyvistä asioista. Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2021. Pelastustoimeen liittyvien kysymysten lisäksi kysymykset koskivat laajasti turvallisuuden eri teemoja.

Pelastuslaitoksen palveluita kaupunkilaiset pitävät tärkeinä. Ensihoitopalvelua ja ihmisten pelastamista tulipalo- ja onnettomuustilanteissa pitää tärkeänä 99 prosenttia helsinkiläisistä. Erittäin tärkeänä näitä palveluita pitää yli 90 prosenttia ihmisistä.

”Olemme kiitollisia syvästä luottamuksesta. Teemme työmme huolella ja haluamme jatkossakin olla luottamuksen arvoisia”, sanoo pelastuskomentaja Jani Pitkänen Helsingin pelastuslaitokselta.

Hieman vähemmän tärkeinä helsinkiläiset pitävät onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn tähtääviä palveluita. Yli 90 prosenttia pitää kuitenkin tärkeänä myös ihmisten opastamista ja kouluttamista turvallisuusasioissa, väestönsuojeluun varautumista ja asukkaiden turvallisuudesta huolehtimista poikkeuksellisissa tilanteissa sekä onnettomuuksien vähentämistä valvonnan ja palotarkastusten avulla.

Monella helsinkiläisellä ei ole kotona alkusammutusvälineitä

Noin kaksi kolmesta kaupunkilaisesta kertoo tarkistavansa säännöllisesti oman asunnon palovaroittimen toiminnan. Kolme viidestä kertoo myös, että kotoa löytyy sammutuspeite tai jokin muu alkusammutusväline. Toisaalta noin 40 prosentilla helsinkiläisistä ei tulosten mukaan ole kotona alkusammutusvälineitä.

Vastaajilta kysyttiin myös arviota omasta osaamista onnettomuuksiin liittyvissä tilanteissa. 83 prosenttia arvioi osaavansa kohdata hälytysajoneuvon liikenteessä hyvin. Myös liikenneonnettomuuksissa ja liikenneonnettomuuspaikalla arvioi osaavansa toimia hyvin yli puolet Helsingin asukkaista. Sen sijaan vain 44 prosenttia arvioi, että oma osaaminen ensiavun antamisessa sairaskohtauksen saaneelle on hyvällä tasolla.