Ilotulitteille ei lisärajoituksia Helsingissä

Säätilan kehittyminen Helsingissä uutenavuotena mahdollistaa ilotulitteiden käytön ilman lisärajoituksia, mutta voimakas tuuli edellyttää kuitenkin erityistä varoivaisuutta sekä aiemmin annettujen rajoitusten huomioimista.

Voimakas tuuli lisää ilotulitteiden onnettomuus- ja tapaturmariskiä, joka on otettava huomioon niiden käytössä varmistamalla laukaisualustan vakaus, pidentämällä turvaetäisyyttä ihmisiin, rakennuksiin, ajoneuvoihin ja muihin vahingoittuviin kohteisiin sekä suuntaamalla ne turvalliseen suuntaan paikalliset tuuliolosuhteet huomioiden. Yhtä lailla silmien suojaamisen merkitys suojalaseilla korostuu vallitsevassa säätilassa entisestään. Suojalasit ovat aina pakolliset ilotulitteen käyttäjälle, mutta nyt on aikaisempaa tärkeämpää suojata suojalasein myös ilotulitusta seuraavat katsojat, joka sekin on aina suositeltavaa.

Kuten yleensä ilotulitteita käytettäessä on huolehdittava siitä, että niitä käsitellään käyttöohjeiden ja turvamääräysten mukaisesti sekä vain selvän aikuisen toimesta. Ilotulitteiden käyttö on luvallista 31.12.2018 klo 18.00-1.1.2019 klo 02.00 välisenä aikana, alueelliset rajoitukset huomioiden. Ilotulitteiden käyttäjä on velvollinen siistimään syntyneet jätteet sekä korvaamaan aiheuttamansa vahingot. Vesiliikenteessä käytettävien hätämerkinantovälineiden käyttö on sallittu ainoastaan vesillä tapahtuneissa hätätilanteissa, eikä niitä saa käyttää uudenvuoden ilotulitteina.


Lisätiedot aiemmin annetuista rajoituksista ilotulitteiden käytölle Helsingissä

Tiedote ilotulitteiden valvonnasta ja käytön rajoittamisesta Helsingissä