Palomies-ensihoitaja Mika Korhosesta Stadin brankkari 2018

Palomies-ensihoitaja Mika Korhonen on valittu vuoden 2018 Stadin brankkariksi. Järjestyksessään kahdeksas tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin maanantaina 1.10.2018 Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 157. vuosipäivän juhlatilaisuudessa.

Mika Korhonen on suorittanut sairaanhoitaja AMK tutkinnon vuonna 2003 ja Helsingin pelastuskoulun pelastaja-ensihoitajatutkinnon vuonna 2006.  Hän toimii tällä hetkellä Malmin pelastusasemalla hoitotason palomies-ensihoitajana ja on sitä ennen palvellut Kallion ja Mellunkylän pelastusasemilla. 

Mika Korhosen työnkuva muodostuu tällä hetkellä pelastustyöstä erilaisissa onnettomuuksissa ja hoitotyöstä kiireellisten ensihoitopotilaiden parissa sekä onnettomuuksien ehkäisytyöstä. Lisäksi työhön kuuluu edellä mainittuihin tehtäviin liittyvä jatkuva koulutus ja harjoittelu sekä valmiuden ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Korhosen valinnan perusteina olivat erityisen vahva ammatillinen osaaminen, ammattimainen asenne kaikkiin työtehtäviin sekä yhteistyökykyisyys ja sosiaalisuus.

Helsingin pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa. Valinta tehdään työtovereiden äänestykseen perusteella, jossa kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat saaneet 2017 Mika Jyrkämö, 2016 Sami Sotikoff, 2015 Pekka Halkosaari, 2014 Jyrki Oksanen, 2013 Marko Tuominen, 2012 Timo Aaltonen ja 2011 Juha Tarvainen.