Vappuna onnettomuus- ja tapaturmariskit kasvavat

Vapun juhlinta lisää onnettomuuksien ja tapaturmien määrää merkittävästi. Ensihoitotehtävien määrän arvioidaan kasvavan vapunaattona 80 %:lla ja pelastustehtävien kolmanneksella normaalista keskiarvosta. Tehtävissä korostuvat päihteiden aiheuttamat myrkytykset sekä kaatumisista, putoamisista ja väkivallasta johtuvat vammat. Näin ollen monet tapaturmat ja sairauskohtaukset olisivat ehkäistävissä päihteiden käyttöä vähentämällä.

Tänä vuonna kasvusto ja maaperä ovat erittäin kuivia ja syttymisherkkiä pitkään jatkuneen sateettoman jakson johdosta. Tämän johdosta Uudellemaalle annettu metsäpalovaroitus estää avotulen teon. Grillaaminen on luvallista vain maapohjasta eristetyissä grilleissä ja pysyvissä tulisijoissa, joista tuli ei pääse leviämään ympäristöön. Nuotiota, kertakäyttögrillejä ja vastaavia palovaaraa aiheuttavia avotulia ei saa metsäpalovaroituksen aikana tehdä. Myös pelkästään savukkeen heittäminen luontoon saattaa aiheuttaa maastopalon.

Pelastuslaitos varautuu vappuun vahvistamalla ensihoidon palveluita ja jalkautuu muun muassa ensihoitopyörillä juhlijoiden avuksi keskustan alueella. Vapunpäivänä juhlinta keskittyy Kaivopuistoon, jossa on tyypillisesti tuhansia juhlijoita. Tilaisuus on luonteeltaan rauhallinen, mutta suuri väkimäärä voi aiheuttaa avun viivästymistä. Viiveiden minimoimiseksi pelastuslaitos päivystää paikan päällä mönkijöillä ja polkupyörillä sekä sopimuspalokunnan paloautoilla. Vaikka paikalla on pelastuslaitoksen henkilökuntaa, tulee hätätilanteissa aina soittaa hätänumeroon 112.

Kaivopuistossa tyypillisiä vaaratilanteita ovat aiheuttaneet maasto- ja roskasäiliöpalot, sairauskohtaukset, kaatumiset ja putoamiset liukkailla kallioilla sekä pienet haavat ja ruhjeet. Voimassa oleva metsäpalovaroitus estää tänä vuonna kertakäyttögrillien käytön. Maapohjasta eristettyjen grillien käytössä on huolehdittava, että hiilet ja muu kytevä jäte tulee toimittaa jätepisteissä oleviin peltitynnyreihin, joissa on vettä. Muihin roska-astioihin kytevää jätettä ei saa laittaa, koska ne sytyttävät muun jätteen palamaan ja altistavat juhlijat savulle. Grillatessa on myös syytä kiinnittää huomiota pukeutumiseen, ettei vaatteissa ole helposti syttyviä materiaaleja.

Toiminta hätätilanteissa Kaivopuistossa

  • Vaikka alueella onkin pelastuslaitoksen henkilökuntaa, niin tee ilmoitus aina ensin hätänumeroon 112. Koska paikalla on paljon ihmisiä, tulee välttää, ettei samasta tilanteesta soiteta useita kertoja hätänumeroon, koska se voi hidastaa hätäkeskuksen toimintaa ja avun saantia. Mikäli tilanne muuttuu oleellisesti ennen avun saapumista, tulee siitä ilmoittaa hätänumeroon.
  • Lopeta hätäpuhelu vasta, kun saat luvan.
  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Opasta apu paikalle. Suuresta ihmismäärästä johtuen pelastus- ja ensihoitohenkilöstön voi olla vaikea löytää avuntarvitsijat, joten anna hätäkeskukseen mahdollisimman tarkka tieto tapahtumapaikasta ja huolehdi hälytysajoneuvojen opastamisesta paikalle.

Hauskaa ja turvallista vappua toivottaen!