Maisa-asiakasportaalin logo

Asiakkaiden tietoja siirretään Apotti-järjestelmään – tämä saattaa näkyä merkintänä Maisa-portaalissa

Otamme osassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitamme käyttöön uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin huhtikuun 24. päivä. Tällä hetkellä siirrämme osan Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedoista Apottiin. Tiedot siirretään poistuvista järjestelmistä, jotka Apotti korvaa. Tietojen siirtämisellä varmistetaan uuden järjestelmän käyttöönoton turvallisuus sekä asioinnin sujuvuus heti Apotin huhtikuisesta käyttöönotosta alkaen.

Tiedonsiirto saattaa näkyä merkintänä Maisa-asiakasportaalissa

Apotin myötä kuntalaiset saavat käyttöönsä uuden sähköisen asioinnin kanavan Maisan. Helsinkiläiset voivat käyttää Maisaa 24.4. alkaen, mutta portaaliin voi jo tutustua kirjautumalla sisään. Maisaa voi käyttää mobiilisovelluksena tai selaimen kautta osoitteessa www.maisa.fi. Kirjautuminen Maisa-portaaliin vaatii käyttäjältä vahvan tunnistautumisen.

Mikäli sinulla jo nyt näkyy Maisassa merkintä uuden palvelukontaktin syntymisestä, se tarkoittaa, että tietojasi on siirretty Apotti-järjestelmään. Merkinnässä lukee ”manuaalikonversio”. Ilmoituksen voi jättää huomiotta, se ei vaadi toimenpiteitä.

Näissä palveluissa otamme käyttöömme asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin 24.4.:

 • Terveydenhuollon palvelut
 • suun terveydenhuolto
 • kotihoito
 • iäkkäiden palvelut
 • päihdehuolto
 • neuvolapalvelut
 • neuvolan psykologipalvelut
 • kehitysvammapoliklinikka
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • lasten puheterapia
 • työkyky- ja terveysneuvonta.

Toinen ja kolmas käyttöönotto myös vuonna 2021

Huhtikuun jälkeen seuraava käyttöönotto on 29.5., jolloin vammaispalvelut ottavat Apotin käyttöön. Loputkin Helsingin sosiaali- ja terveystoimialasta siirtyvät Apotin käyttäjiksi 6.11., jolloin vuorossa ovat lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lastensuojelu ja työikäisten sosiaalipalvelut.