Tytöltä otetaan koronatestiä.

Pääkaupunkiseudulla seulottu koronavirustautia oppilaitoksissa ja päiväkodeissa

Oppilaitosten ja päiväkotien koronavirustilannetta seurataan tarkasti pääkaupunkiseudulla. Kaupunkien tartuntatautiyksiköt jäljittävät altistuneet ja määräävät heidät kotikaranteeniin. Tavallista korkeamman riskin altistumistapauksissa järjestetään koronavirustaudin seulontatestauksia.

Kotikaranteeneihin määrätään aina, kun altistuminen on todettu, ja tarvittaessa kouluissa on siirrytty poikkeuksellisin opetusjärjestelyin etäopetukseen. Karanteniin on määrätty syyslukukauden 2020 aikana Espoossa yli 6 000, Helsingissä noin 13 000, Vantaalla noin 3 300 ja Kauniaisissa noin 160 lasta, nuorta ja henkilökunnan jäsentä.

Karanteeneilla ja tarpeen mukaan aloitetuilla etäopetusjärjestelyillä on pystytty tehokkaasti estämään tartuntojen leviämistä oppilaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Valtaosa altistuneista oppilaista ja henkilökunnasta säilyy terveenä koko karanteenin ajan. Espoossa ja Helsingissä päiväkodeissa ja oppilaitoksissa tapahtuneista altistuksista noin yksi prosentti on johtanut jatkotartuntaan. Kauniaisissa on ollut oppilaitosten ja päiväkotien joukkoaltistuksia yhteensä kuusi tapausta, joista yhdessä on seurannut jatkotartuntoja.Vantaalla joulukuussa todetuista tartunnoista neljä prosenttia epäillään olevan peräisin kouluista ja 0,4 prosenttia päiväkodeista.

Positiivisen testituloksen saaneilla useimmiten koronavirustaudin oireita

Pääkaupunkiseudulla koronavirusseulontoja on järjestetty

  • Espoossa 10 peruskoulussa, 1 toisen asteen oppilaitoksessa ja 6 päiväkodissa
  • Helsingissä 8 peruskoulussa ja 2 toiseen asteen oppilaitoksessa
  • Vantaalla 11 oppilaitoksessa (peruskoulut ja toinen aste) ja 4 päiväkodissa
  • Kauniaisissa 1 peruskoulussa ja 1 toisen asteen oppilaitoksessa

Seulonnat, joissa kutsutaan testeihin systemaattisesti esimerkiksi kokonaisia luokkia tai ryhmiä tai jopa koulu, on kohdennettu korkean riskin tilanteisiin. Näitä ovat tilanteet, joissa on epäilty jatkotartuntaa tai joko on ollut useita tartuttavia henkilöitä tai tartuttava henkilö on ollut useita päiviä paikan päällä, eli altistus on katsottu merkittäväksi. Siinä missä normaalisti testataan vain oireisia henkilöitä, seulonnoissa myös oireettomia oppilaita ja henkilökunnan jäseniä kutsutaan testeihin.

Kaikkiaan oppilaitosten seulontoihin on Espoossa ohjattu noin 1 000 henkilöä. Seulontojen yhteydessä 35 henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Heistä oireettomia oli seitsemän, eli yksi viidestä. Positiivisia testituloksia seulonnoissa on ilmennyt 0–5 per oppilaitos tai päiväkoti, poikkeuksena yksi toisen asteen oppilaitos, jossa todettiin 9 positiivisen testituloksen saanutta. Tarkkaa lukumäärää seulontoihin osallistuneista ei ole saatavilla.

Helsingissä koulujen seulontoihin on kutsuttu 762 henkilöä, joista 621 on osallistunut seulontaan. Testatuista 12 henkilöllä todettiin koronavirustartunta. Helsingissä seulotuista henkilöistä alle kaksi prosenttia on ollut koronavirustartunnan saaneita. Oireettomia koronavirustartunnan saaneita on ollut alle prosentti seulotuista.

Vantaalla seulontoihin on ohjattu arviolta 1300 henkilöä, tarkkaa lukumäärää seulontaan osallistuneista ei ole saatavilla. Positiivisten testitulosten osuus seulotuista on vaihdellut suuresti riippuen seulottavien määrästä ja tiedossa olevan altistuksen suuruudesta. Valtaosassa yksittäisten luokkien seulontoja on löytynyt vain muutamia positiivisen testituloksen saaneita henkilöitä, joistakin ei yhtään. Poikkeuksena on Rekolanmäen koulu, jossa 58 seulotusta löytyi kuusi oireetonta positiivisen testituloksen saanutta (10 % seulotuista). Laajempia seulontoja on toteutettu Lehtikuusen ja Kilterin yläkouluissa. Lehtikuusen koulun seulonnassa löytyi seitsemän positiivista (1 %) ja Kilterin koulussa 33 positiivista (7 %) seulotuista. Paljon mediahuomiota saaneessa Kilterin koulussa todettiin yhteensä 51 tapausta, joista 18 oli oireettomia (3 % koulun oppilaista).

Kauniaisissa on ohjattu seulontoihin yhteensä 70 henkilöä, joista 11 todettiin jatkotartunta. Jatkotartunnan saaneet asuvat samassa oppilaitoksen asuntolassa. Kaikilla testatuilla henkilöillä, joilla havaittiin koronavirustartunta, oli koronavirustaudin oireita.

Seulonnat kertovat tavallista korkeamman riskin altistustilanteista

Lukuja tulkitessa on huomioitava, että seulontatestausta on tehty pääosin epäiltyjen jatkotartuntojen yhteydessä. Kyse on lähtökohtaisesti korkean tartuntariskin tilanteista ja oletuksena on ollut, että tartuntoja löytyy laajasti. Luvut eivät tästä syystä kuvaa keskimääräistä korona-altistustilannetta. Pääosa seulonnoista on tehty ennen koronaohjeiden tiukentamista. Sittemmin toimia on tehostettu ja esimerkiksi annettu maskisuositus toiselle asteelle, yläkouluihin sekä henkilökunnalle ja toisen asteen oppilaitokset ovat siirtyneet etäopetukseen.

Tartuntariski kouluissa on seulontatulostenkin perusteella pieni. Kouluihin ei saa mennä oireisena. Turvavälien ja käsihygenian lisäksi myös maskisuosituksia on noudatettava huolellisesti koko koulupäivän ajan, myös tauoilla ja välitunneilla. Koulujen altistumistilanteiden vähentämiseksi on tärkeää kiinnittää huomioita suojaustoimiin myös harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

THL:n mukaan riski jatkotartuntoihin on kouluissa pieni

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt syyslukukauden alusta lähtien valtakunnallisesti tietoa kouluissa ja päiväkodeissa esiintyneistä koronavirusaltistumisista ja jatkotartunnoista. Varhaiskasvatus- ja kouluympäristöön liittyviä jatkotartuntoja on kuitenkin todettu vain pienellä osalla altistuneista. Tartuntariski koulussa altistumisen jälkeen on selvästi pienempi kuin tartuntariski muissa korona-altistumistilanteissa. Aikuisten tartunnat olivat suurimmaksi osaksi peräisin varhaiskasvatus- tai kouluyhteisön muilta aikuisilta.

Helsingissä on päiväkodeissa noin 30 000 lasta, perusopetuksessa noin 56 000, lukioissa noin 15 000 ja ammatillisessa koulutuksessa noin 37 000 nuorta.

Sairastumisen riski altistuneella (Helsinki, 1.7.-31.10.2020)


Altistuneiden

lukumäärä

Tapausten

lukumäärä

Todennäköisyys

Sama talous

3079

588

19,1%

Lähipiiri

2215

154

7,0%

Harrastus

2283

80

3,5%

Työ

3307

77

2,3%

Päiväkoti

921

8

0,9%

Ala-aste

1799

20

1,1%

Yläaste

1371

20

1,5%

Lukio

713

4

0,6%

Opettajat (ala- ja yläaste, lukio ja opisto)

494

7

1,4%

Opisto

627

12

1,9%

Korkea-aste

358

18

5,0%

Kuva: Kimmo Brandt

Uutista on päivitetty 23.11. Helsingissä on koronavirusseulontoja järjestetty 8 peruskoulussa ja 2 toiseen asteen oppilaitoksessa. Lisätty lasten ja nuorten määrä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.