Kaksi lasten kolmipyöräistä koulun pihalla.

Lapset ja nuoret saavat koronatartunnan edelleen pääasiassa kotoa

Lasten ja nuorten koronatartunnat ovat lisääntyneet kevään aikana. Tartunnat tulevat edelleen lähinnä omilta perheenjäseniltä ja jatkotartuntoja on päiväkodeissa ja kouluissa ollut vähän. Kahdessa helsinkiläisessä koulussa on maaliskuun aikana ollut laajempi tartuntaryväs.

Tuoreimmat Helsingin kaupungin luvut osoittavat, että lasten koronatartuntojen määrä on kasvussa. Osaltaan tätä selittää hyvin aktiivinen testaus. Vaikka kouluissa ja päiväkodeissa on tapahtunut paljon altistumisia, jatkotartuntoja on ollut vähän.

Taudin lähteitä selvitettäessä nähdään, että oma perhe on lapselle ja nuorelle edelleen selvästi merkittävin koronatartunnan lähde. Nuorilla korostuvat oman perheen lisäksi myös koulun ja perheen ulkopuoliset sosiaaliset kontaktit.

Merkittävin syy niin lasten ja nuorten kuin koko väestön tartuntojen määrän kasvuun ovat todennäköisesti olleet aiempaa herkemmin tarttuvat virusvariantit.

Alkuvuodesta lähtien Helsingin kaupunki on ohjannut kaikki altistuneet testiin riippumatta siitä, onko heillä oireita vai ei tai onko kyse virusvariantista vai ei. Myös päiväkoti-ikäisiä ja lähiopetuksessa olevia testataan tämän vuoksi tällä hetkellä aikaisempaa huomattavasti enemmän.

Päiväkoti-ikäisillä tartuntojen määrä kasvanut suhteellisesti eniten

Tartuntojen määrä on kasvanut alkuvuonna suhteellisesti eniten päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Samaan aikaan heidän testaamisensa on ollut hyvin aktiivista. Sen sijaan 13–19-vuotiaiden testausmäärät ovat selvästi vähentyneet maaliskuussa.

Päiväkoti-ikäisillä tartuntojen kokonaismäärä on vuoden alkuun verrattuna 3,5-kertainen (1.1. tartuntoja 367 ja 29.3. mennessä 1283). Muilla lasten ja nuorten ikäryhmillä ja työikäisillä tartuntojen määrä on noussut niin ikään (2-3 kertaisesti), mutta vähemmän.

Lasten ja nuorten osuus kaikkien helsinkiläisten tartunnoista oli alkuvuodesta 20 prosenttia ja maaliskuun lopussa 29 prosenttia.

Päiväkoti-ikäisillä perheen osuus tartuntalähteenä on tällä hetkellä *) 64 prosenttia ja päiväkodin 21 prosenttia. Alakouluikäisillä merkittävin tartunnan lähde on oma perhe (56 %), koulun osuus on 33 prosenttia. 13–15-vuotiailla oman perheen osuus on (85 %), koulut on heillä ollut tartunnanlähteenä 4 prosentissa tartunnoista.

Myös 16–19-vuotiailla perhe on merkittävin tartuntalähde (72 %), mutta tartuntoja tulee myös muista sosiaalisista kontakteista (24 %).                 

*) tartunnan lähteet viikon 13 lopussa

Päiväkodit ja koulut huolehtivat hienosti suojautumistoimista

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kiittää kouluja ja päiväkoteja huolellisesta toiminnasta. Turvaväleistä ja hygieniasta on huolehdittu.

– Opettajat, kouluavustajat, iltapäiväkerhojen vetäjät, keittiö- ja siivoushenkilöstö, vahtimestarit ja muu koulun henkilöstö ovat toimineet esimerkillisen vastuullisesti, kuten myös lapset ja koululaiset. He ovat noudattaneet hienosti ohjeita.

Kallion ja Käpylän kouluissa maaliskuussa laajempi tartuntaryväs

Isosomppi huomauttaa, että kun tartuntojen määrä lähti nousuun, tartunnanjäljitys valitettavasti ruuhkautui. Siitä huolimatta, että altistuneiden kartoittamisessa ja tavoittamisessa oli viivettä, jatkotartuntojen määrä päiväkodeissa ja kouluissa ei ole merkittävästi noussut. Maaliskuun aikana kahdessa koulussa on ollut laajempi tartuntaryväs.

Kallion ala-asteella todettiin helmi–maaliskuussa yhteensä 49 tartuntaa. Koska tartuntoja oli useammalla luokalla, päädyttiin koko koulu seulomaan. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki ne esikoululaiset, oppilaat ja koulun henkilökuntaan kuuluvat, jotka eivät aikaisemman altistumisen vuoksi olleet käyneet testissä, ohjattiin koronavirustesteihin.

Joukkoseulonnassa kävi 225 henkilöä. Joukkoseulontaan osallistuneista neljällä todettiin koronavirustartunta, mikä on 1,8 prosenttia seulotuista. Seulonnan tulosten pohjalta asettiin aikaisempien lisäksi vielä yksi ryhmä karanteniin. Kallion ala-asteella on yhteensä 490 oppilasta.

Käpylän peruskoulussa todettiin maaliskuun aikana yhteensä 41 tartuntaa. Käpylän koulussa on yhteensä 929 oppilasta.

Käpylän koulussa jäljitys valitettavasti viivästyi niinikään pääkaupunkiseudun nopeasti pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Käpylässä asetettiin laajoja karanteeneja ja kaikki altistuneet testatiin, epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoo.

–Jäljityksen ruuhka on onneksi saatu nyt puretuksi, ja kaikkiin ilmi tulleisiin tapauksiin ja heidän altistamiinsa on oltu yhteydessä, Sanna Isosomppi jatkaa.

– Ruuhkan aiheuttamat viiveet ovat varmasti turhauttaneet perheitä, kun arjen järjestelyt ovat vaikeutuneet. Perheissä on luonnollisesti kannettu huolta myös tartuntojen leviämisestä.

Lievä taudinkuva

Taudinkuvan on lapsilla edelleen lievä tai jopa oireeton.

– Julkinen keskustelu lasten ja nuorten tartuntojen yleistymisestä voi huolestuttaa, mutta heidän taudinkuvansa ei uusista virusvarianteista huolimatta ole ollut aiempaa vaikeampi.

Tästä huolimatta Isosomppi korostaa, että kaikenikäisten tulee hakeutua testiin heti vähäisimpienkin oireiden ilmaannuttua. Lisäksi myös lasten täytyy noudattaa suojautumisohjeita ja on vältettävä mahdollisuuksien mukaan kontakteja vapaa-aikana. Vaikka lasten aiheuttamia jatkotartuntoja on vähän, niitä kuitenkin on.

Kuva: Paavo Jantunen