Länsisataman terminaali T2.

Matkustajasatamien terveystarkastuksia sujuvoitettiin 5. marraskuuta

Helsingin matkustajasatamien terveystarkastuskäytännöt muuttuivat perjantaina 5.11. Matkustajamäärien kasvaessa halutaan matkustajaliikennettä sujuvoittaa.

Kaikki matkustajat, mukaan lukien autolla saapuvat, luokitellaan jatkossa kahteen linjaan, vihreään ja punaiseen. Matkustajien velvollisuus on itse valita oikea linja. 

Vihreän linjan valitsevat matkustajat, joilla on todistus täydestä rokotussarjasta tai todistus 6 kuukauden sisällä sairastetusta covid-19-taudista. Vihreällä linjalla tarkastetaan matkustajien todistuksia satunnaisotannalla.

Muutokset eivät koske työtehtävissä olevaa tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä eivätkä Suomesta lähteneitä risteilymatkustajia, jotka eivät ole käyneet maissa. He voivat käyttää edelleen vihreää linjaa.

Punaisen linjan valitsevat jalan saapuvat matkustajat, joilla ei ole esittää yllä mainittuja todistuksia.

Autokaistalla vihreälle linjalle pääsevät myös autoilijat, joilla on negatiivinen testitodistus tai todistus vajaasta rokotussarjasta. Jos autossa matkustaa yksikin punaiselle linjalle kuuluva henkilö, valitaan punainen linja.

”Rokotuskattavuuden noustessa voimme edelleen sujuvoittaa satamien terveystarkastuksia. Matkustajamäärien noustessa on tärkeää huolehtia, että terminaalit ja autokentät eivät ruuhkaudu turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Rokotetuille matkustajille ei myöskään pidä tulla liian pitkiä odotusaikoja ja heidän tulee päästä jatkamaan matkaa sujuvasti eteenpäin”, kommentoi Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.    

Kenen tulee mennä toiseen koronatestiin 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen?

Jos matkustajan rokotussarja on vielä kesken tai hänellä on negatiivinen testitulos (testistä alle 72 tuntia) tai hän on tullut maahan ilman mitään todistusta, hänen tulee mennä testiin aikaisintaan 72 tuntia ja viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Testin laiminlyönti on täysi-ikäiselle rangaistavaa (tartuntatautilaki 87 a §).

Uutista on muokattu 4.11. Siinä tuodaan selkeämmin esille, että 5.11. muuttuva asia on terveystarkastuskäytännöt. Tekstiin on lisätty tieto, että on matkustajan velvollisuus itse valita oikea linja. Myös tekstin järjestyksessä on muutoksia.

Uutisen aikamuotoa päivitettiin parissa kohtaa 5.11.