Neljä henkilöä pelaa pöydän äärellä.

Palvelukeskusten ryhmätoimintaa, ikääntyneiden päivätoimintaa ja lyhytaikaishoitoa avataan kesäkuussa

Ikääntyneille ja omaishoidettaville suunnattuja palveluja avataan asteittain 1. kesäkuuta alkaen. Toimintaa ei voida vielä avata laajasti. Avattavat palvelut kohdennetaan eniten tukea tarvitseville asiakkaille, joihin ollaan erikseen yhteydessä.

– Valitettavasti toimintaa ei voida vielä koko laajuudessaan avata. Aloitamme sulkujen purkamisen hyvin maltillisesti ja seuraamme tarkasti, mihin suuntaan koronavirustilanne kehittyy, palvelualueen johtaja Soili Partanen kertoo.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan tarkasti suojautumistoimenpiteitä ja hygieniaohjeita. Asiakkaat ja työntekijät käyttävät kirurgista suu-nenäsuojainta, huolehtivat hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Tiedotamme erikseen, kun palveluja voidaan avata lisää.

Palvelukeskusten ryhmätoiminta aukeaa eniten tukea tarvitseville

Palvelukeskusten ryhmätoimintaa avataan 1. kesäkuuta alkaen. Ensimmäisenä avataan pienryhmätoimintaa niille asiakkaille, joiden arvioidaan olevan erityisen tuen tarpeessa. Tällaisia asiakkaita ovat muun muassa muistisairaat, omaishoidettavat- ja omaishoitajat sekä yksinäisyydestä ja päihdeongelmista kärsivät.  

Ryhmätoimintaa aukeaa useisiin eri palvelukeskuksiin eri puolille kaupunkia. Pienryhmiin kutsuttaviin asiakkaisiin ollaan erikseen yhteydessä. Palvelukeskusten työntekijät kartoittavat kunkin asiakkaan tarpeet.

– Meillä on melko hyvin jo tiedossa ne asiakkaat, joille ryhmätoimintaa tarjotaan. Suuntaamme alkuun ryhmätoimintaa jo aiemmin palvelukeskusten toiminnassa mukana olleille asiakkaille, joiden kotona pärjäämisessä on tapahtunut huomattavia muutoksia koronapandemian aikana, palvelualueen johtaja Helena Venetvaara kertoo.

Toimintaa ei toistaiseksi voida avata vielä kaikille halukkaille. Esimerkiksi palvelukeskusten kuntosalit ja ravintolat pysyvät edelleen kiinni.

– Seuraamme tilannetta ja kerromme heti, kun palvelukeskusten toimintaa voidaan avata laajemmin. Vielä emme kuitenkaan ole siinä tilanteessa, eikä tartunnan vaara tapaamisissa ole vielä ohi, Venetvaara jatkaa.

Ikääntyneiden päivätoiminta

Ikääntyneiden päivätoimintaa avataan 1. kesäkuuta alkaen kaupungin omissa yksiköissä. Myös päivätoimintaa avataan alkuun ensisijaisesti niille asiakkaille, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Päivätoimintaan osallistuvat henkilöt kutsutaan erikseen mukaan ryhmiin.

Päivätoimintaryhmien ohjelma räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Omaishoitajille helpotusta – lyhytaikaishoidon paikkoja avataan

Omaishoidettaville ja omaishoitoperheille tärkeitä lyhytaikaishoidon paikkoja avataan 1. kesäkuuta alkaen.  

– Otamme yhteyttä omaishoitoperheisiin, joiden tilanteen tiedämme olevan erityisen kuormittunut. Myös omaishoitoperheet voivat olla yhteydessä omatyöntekijäänsä, arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari kertoo.

– Koronapandemia on ollut rankka omaishoitajille, sillä iso osa palveluista on ollut suljettuna jo pidemmän aikaa. On todella hienoa, että olemme nyt siinä pisteessä, että palveluita voidaan jo varovasti avata, Siltari jatkaa.

Seniorikeskusten, palvelutalojen ja Helsingin sairaalan vierailuohjeet pysyvät ennallaan

Vierailuohjeet pysyvät toistaiseksi ennallaan.

Seniorikeskuksissa ja palvelutaloissa sisävierailut voivat kestää enintään tunnin ja vierailijoita voi olla samanaikaisesti kaksi. Ulkovierailut voivat kestää tunnin ja vierailijoita voi olla kerrallaan viisi.

Helsingin sairaalassa vierailut sisätiloissa voivat kestää enintään 30 minuuttia. Vierailijoita voi samanaikaisesti olla kaksi. Ulkona vierailut voivat kestää tunnin ja vierailijoita voi olla enintään viisi.

Kaikki vierailut pitää sopia etukäteen. Sekä sisä- että ulkovierailun aikana pitää käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta ja noudattaa suojautumisohjeita.

Tarkat vierailuohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Kuva: Oona Kunnasniemi 2019

Uutista päivitetty 28.5.2021 klo 12.15. Lisätty alkuun maininta, että tiedotamme erikseen, kun palveluita voidaan avata lisää.