Pariskunta on tehnyt positiivisen raskaustestin.

Raskauden ensikäynti neuvolaan onnistuu nyt myös etänä

Neuvolaan on mahdollista varata raskauden ensikäyntiaika videovastaanottona joulukuusta 2021 alkaen. Asiakas voi itse valita, haluaako ensikäynnin videovastaanottona vai tuleeko hän neuvolaan paikan päälle.

Neuvola-aika videovastaanotolle varataan ja vastaanotolle sovittuna aikana kirjaudutaan Maisan kautta. Etäkäynnille voi osallistua itselleen sopivasta paikasta.

Neuvolassa ja videovastaanottona tapahtuvat raskauden ensikäynnit ovat sisällöllisesti samanlaiset. Ainoastaan verenpainetta ja painoa ei videovastaanotolla pystytä mittaamaan. Ennen videovastaanotolle osallistumista asiakkaan tulee mitata verenpaine ja paino luotettavalla laitteella esimerkiksi neuvolan, perhekeskuksen tai työterveyshuollon omahoitopisteellä. Kotona tehty mittaus ei valitettavasti tässä yhteydessä riitä.

Raskauden ensikäyntiaika toteutetaan aina neuvolassa paikan päällä, jos asiakkaalla on jokin perussairaus, hän ei tiedä raskausviikkoja tai tarvitsee tulkin vastaanotolle. Näissä tilanteissa raskauden ensikäyntiaika varataan puhelimitse neuvolan puhelinpalvelusta, puh. 09 310 55530 (arkisin klo 8–14).

Videovastaanotto toimii parhaiten Google Chrome -selaimella.

Raskauden ensikäynti videovastaanotolle varataan osoitteessa www.maisa.fi. Videovastaanottoaikoja tulee saataville lisää joulukuun kuluessa.

Kuvitus: Mari Huhtanen / Kilda

Helsingin äitiys- ja lastenneuvolat