Terveysasemilla hoitoonpääsy on ykkösasia

Helsingin terveysasemilla tehdään aktiivisesti työtä kaupunkilaisten hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi.

”Asiakkaan hoitoonpääsy niin lääkäreille kuin hoitajillekin on meillä tärkeyslistalla ihan kärjessä”, toteaa terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.     

Kiireelliseen hoitoon terveysasemilla pääsee samana päivänä. Kiireettömässä hoidossa lääkärin vastaanotolle on ollut keväällä viivettä. Myös eri terveysasemien välillä on ollut eroja.  Keskimääräinen odotusaika lääkärin kiireettömälle vastaanotolle oli Helsingin terveysasemilla viime vuonna 16 vuorokautta.

”Valitettavasti tänä vuonna hoitoonpääsy on kiireettömissä asioissa venynyt", pahoittelee Lukkarinen

Keväällä Helsingin terveysasemat aloittivat lääkäripalvelujen ostamisen yksityisiltä toimijoilta. Syksyllä Helsinki on ottamassa käyttöön palvelusetelin.

Ostopalvelussa tai palvelusetelillä asiakas saa vastaavaa palvelua kuin terveysasemalla. Lääkäripalvelujen ostoilla ja palvelusetelillä tasoitetaan ruuhkahuippuja ja sujuvoitetaan helsinkiläisten pääsyä kiireettömään hoitoon.

Sähköinen asiointi on jo tällä hetkellä oleellinen ja tärkeä kanava Helsingin terveysasemien asiakkaille. Helsingin terveyspalvelujen volyymit sähköisessä asioinnissa ovat Suomen mittakaavassa merkittävät ja kasvavat kokoajan.

Terveysasemien etälääkäritoimintaa ollaan ottamassa tänä vuonna laajemmin käyttöön. Palvelussa asiakas saa internetin kautta yhteyden lääkäriin tai hoitajaan. Tällä hetkellä etälääkäripalvelu on koekäytössä Vuosaaren terveysasemalla. 

Sähköiset Omaolo-oirearviot (omaolo.fi) laajenivat jälleen kesäkuun lopulla ja tarjoavat asiakkaille entistä kattavamamman tuen. Oirearvion tuloksena asiakas saa omahoito-ohjeen tai ohjauksen olla yhteydessä ammattilaiseen. 

Omaolo-palvelun käyttäjille Helsinki lupaa, että terveysasemalta vastataan arkisin ennen klo 16 lähetettyihin viesteihin asiakkaalle samana päivänä.

Terveysasemilla on käynnistetty alkukesästä myös chatti-palvelu. Tällä hetkellä Töölössä käynnissä oleva kokeilu laajenee myöhemmin kaikille terveysasemille. Chatissä asiakas voi saada vastauksen samantien eikä käyntiä vastaanotolla tarvita. 

Helsingin omat päivystyspisteet siirtyivät tammikuun alussa 2019 HUS:lle. Muutosta on seurattu tiiviisti yhteistyössä HUS:n kanssa. Päivystysten käyntimäärissä ei ole HUS:lta saatujen tilastojen valossa tapahtunut mitään oleellisia muutoksia.

”Meillä toiminnassa on aina painotettu asiakaslähtöisyyttä. Entinen kaupungin motto ”Tulit juuri oikeaan paikkaan, kuinka voin auttaa” elää yhä vahvana. Toki arvioimme kriittisesti miten asiakkaitamme palvelemme ja tarjoamme vain tarpeellisen hoidon”, Lukkarinen kertoo.

”Olemme olleet palvelujen parantamisen osalta aktiivisia. Haluan, että jatkamme Helsingin terveysasemilla tällä linjalla”, Timo Lukkarinen kiteyttää.

JAA