Puhelin ja sen vieressä puhekupla, jossa rokotusneula.

Tekstiviesti sairautensa vuoksi vakavalle koronavirustaudille alttiille henkilöille

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi lähettää tekstiviestin nyt rokotusvuorossa oleville, sairautensa tai tilansa vuoksi vakavalle koronavirustaudille erittäin alttiille henkilöille. Tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat 65–69-vuotiaat (vuosina 1952–56 syntyneet) riskiryhmäläiset. 

Tekstiviesti lähetetään kaikille, jotka ovat sosiaali- ja terveystoimen asiakkaana terveytensä vuoksi. Tekstiviestin lähettäjätiedoissa lukee HKI SOTE, ja se on tarkoitus lähettää huomenna tiistaina.

”Kokeilemme tekstiviestillä rokotusvuorosta ilmoittamista. Viestin on tarkoitus selkiyttää sitä, kuuluuko henkilö nyt rokotettavaan ryhmään. Lähetämme tekstiviestin aikanaan myös muille sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville, kun he tulevat rokotusvuoroon”, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Tekstiviesti lähtee noin 4 800 henkilölle. Kaikkia nyt sairautensa vuoksi rokotusvuorossa olevia tekstiviesti ei tavoita, sillä osalla on hoitosuhde työterveyshuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Myös joiltakin terveytensä vuoksi sosiaali- ja terveystoimen asiakkaana olevalta puuttuu puhelinnumerotiedot. Tämän vuoksi koronavirusrokotuksista kerrotaan myös muun muassa lehti-ilmoituksilla. Koronarokotus.hel.fi-osoitteeseen on koottu tietoa sairautensa vuoksi riskiryhmään kuulumisesta.

Tekstiviestissä kerrotaan, että henkilö kuuluu sosiaali-ja terveystoimen tietojen mukaan nyt rokotettavien ryhmään ja häntä kehotetaan katsomaan ajanvarausohjeet osoitteesta koronarokotus.hel.fi. Henkilöä pyydetään myös tarkistamaan, että kuuluu nyt rokotettavaan ryhmään. Tekstiviesti lähtee äidinkielen mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, saavat tekstiviestin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Henkilöiden poiminnassa on hyödynnetty terveyshyötyarviota, joka on digitaalinen työkalu. Se hyödyntää potilastietojärjestelmän tietoa ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa päättelyä. Terveyshyötyarvion avulla väestön terveydentilaa arvioidaan ryhmittelemällä ja suodattamalla joukkoa potilaskertomustietojen perusteella. Terveyshyötyarvio-hanke on yksi Helsingin kaupungin digitaalisista kärkihankkeista.