Asiakas ja työntekijä juttelevat.

THL selvittää ikääntyneiden palveluiden laatua  - kysely toteutetaan Helsingin seniorikeskuksissa ja kotihoidossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL selvittää ikääntyneiden tyytyväisyyttä vanhuspalveluihin Kerro palvelustasi -seurannalla. Helsingissä palautetta kerätään seniorikeskusten pitkäaikaisilta asukkailta sekä kotihoidon asiakkailta. Kysely on osa vanhuspalvelulain uudistusta.

THL kerää valtakunnallisella Kerro palvelustasi –seurannalla kotihoidon sekä pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta. THL haluaa myös selvittää, vastaako palvelu asiakkaan toiveita ja tarpeita. Kysely toteutetaan ensimmäistä kertaa ja kukin kunta toimittaa THL:n kyselyn omille asiakkailleen.    

Helsingissä palautetta kerätään 4.-24.4.2022 seniorikeskusten asumispalvelujen pitkäaikaisilta asukkailta sekä kotihoidon asiakkailta. Kyselyyn voi vastata paperisella lomakkeella sekä verkossa. Verkossa vastaamiseen tarvitaan henkilökohtainen koodi, jonka asiakas saa paperisen lomakkeen yhteydessä kotihoidon tai seniorikeskuksen työntekijältä.

Seniorikeskuksissa henkilöstö auttaa tarvittaessa paperisen tai sähköisen kyselyn täyttämisessä. Kotihoidon asiakas voi halutessaan täyttää kotiin toimitetun kyselyn esimerkiksi yhdessä omaisen kanssa. Kotihoidon työntekijä huolehtii täytetyn kyselyn toimittamisesta eteenpäin.  Asiasta voi kysyä lisää kotihoidon tai seniorikeskuksen työntekijältä.

Vastausmuodosta riippumatta kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Vanhuspalvelulaki uudistuu

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen.  THL toteuttaa ensi vuodesta alkaen kyselyn joka toinen vuosi. Toimintayksiköille, kuten Helsingin kotihoidolle, tulee lakiuudistuksen myötä velvoite mahdollistaa asiakkaidensa vastaaminen kyselyyn.

Lisätietoa
Kerro palvelustasi -seurannasta THL:n sivuilla

Lisätietoa
vanhuspalvelulain uudistamisesta valtioneuvoston sivulla

Kuva: Virpi Velin