Kotihoidon työntekijjä menossa asiakkaan kotiin.

Sote-palvelujen tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten vuositulotarkistukset on aloitettu

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten vuositulotarkistukset on aloitettu. Tulosidonnaisia asiakasmaksupäätöksiä tarkistetaan vuosittain asiakkaiden tuloissa tai menoissa tapahtuneiden muutosten varalta. Vuositulotarkistuksen yhteydessä asiakkaalle määritellään uusi asiakasmaksupäätös.

Vuositulotarkistukset tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Päätöksenteossa voi esiintyä viivettä runsaan asiakasmäärän takia. Viive ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Asiakkaat saavat tarkistetun asiakasmaksupäätöksen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tulosidonnaiset asiakasmaksut määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaisesti. Tulosidonnaisia asiakasmaksuja määritellään esimerkiksi pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen tai säännöllinen kotihoidon asiakkaille.

Lisätietoa asiakasmaksuista

Voit tarvittaessa kysyä lisää osoitteesta sote.asiakasmaksut@hel.fi

Kuva: Helsingin kaupunki / Virpi Velin