Työryhmä. Kuvituskuva.

Työryhmä valmistelemaan kehitysvammaisten sosiaalipalveluiden järjestämistä Uudellamaalla

Uudenmaan alueen kunnat ovat perustaneet työryhmän valmistelemaan kehitysvammahuollon sosiaalipalvelujen järjestämistä Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan sekä Vantaa-Keravan hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Työryhmässä on edustus alueen kunnista sekä Etevan ja Kårkullan kuntayhtymistä. Hallituksen sote-lakiesityksen mukaan nykyiset erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys siitä, miten hyvinvointialueiden ja Helsingin yhteistyönä järjestetään suomenkieliset ja ruotsinkieliset perustason ja erityisen vaativan tason sosiaalipalvelut kehitysvammaisille ihmisille. Valmistelussa tehdään yhteistyötä Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla -hankkeen kanssa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio voidaan varmistaa.

Erityisen vaativien palveluiden järjestäminen edellyttää toimijoilta ja palvelujen tuottajilta vahvaa osaamista ja palveluiden järjestämiseen sopivia tiloja. Lisäksi tarvitaan riittävän laajaa väestöpohjaa. Palvelujen tarvitsijoita on määrällisesti vähän ja Etevan, Kårkullan, Vaalijalan ja Eskoon kuntayhtymät ovat tarjonneet palveluita useamman hyvinvointialueen asukkaille. Lakiuudistuksessa näiden kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät osaksi sen hyvinvointialueen toimintaa, jossa tehtävää hoitava henkilöstö työskentelee. Tällöin sekä erityisen vaativien palveluiden että ruotsinkielisten palveluiden järjestäminen vaatii yhteistyötä eri hyvinvointialueiden kesken.

Työryhmä tekee vuoden 2021 loppuun mennessä esityksen mallista, jossa Uudenmaan alueen kehitysvammaisille ihmisille varmistetaan yhdenvertaiset sosiaalipalvelut suomen ja ruotsin kielellä. Pääosa kehitysvammaisten ihmisten tarvitsemista palveluista järjestyy hyvinvointialueilla ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa. Lisäksi erityisen vaativien palveluiden järjestämisestä huolehditaan hyvinvointialueiden kesken sopimalla.

Lisätietoa:

Länsi-Uudenmaan edustaja, työryhmän puheenjohtaja
Anu Autio, vammaispalvelujen päällikkö, Espoo
p. 043 8259890
anu.autio@espoo.fi

Helsingin edustaja
Katja Raita, vammaistyön johtaja, Helsinki
p. 050 5930973
katja.raita@hel.fi

Vantaa-Keravan edustaja
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen
p. 09 8392 0028
minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Keski-Uudenmaan edustaja
Olli-Pekka Alapiessa, Vammaisten palvelujen päällikkö
050 497 2430
olli-pekka.alapiessa@keusote.fi

Itä-Uudenmaan edustaja
Irja Suhonen, projektipäällikkö
Itä-Uudenmaan vammaispalvelujen yhteistyön tiivistäminen -selvitysprojekti
040 1856073
irja.suhonen@porvoo.fi


Kuva: Pexels / Fauxels