Mies ruokapöydän ääressä syömässä. Kuvituskuva.

Vammaispalveluiden tukiasumiseen ollaan tyytyväisiä – asukkaat toivovat itsenäistä elämää tarvittavan tuen turvin

Helsingin kaupungin vammaispalveluiden tukiasumisen asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaiden tyytyväisyyttä lisäävät erityisesti oikeanlaiseen tukeen ja apuun, itsenäisyyden vahvistamiseen sekä turvallisuuden tunteeseen liittyvät asiat. Asia selviää tukiasumisessa asuville henkilöille tehdystä asiakaskyselystä sekä haastatteluista.

Tukiasumisen palveluiden asiakkaat haluavat elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Tähän tarpeeseen tukiasumisen palvelut vastaavat. Asiakkaat kokevat, että tukiasumisessa heillä on enemmän vastuuta ja päätösvaltaa kuin esimerkiksi ryhmäkodissa tai vanhempien kanssa asuessa. Tukiasumisesta saa kuitenkin tarvittavaa tukea, apua ja turvaa niihin asioihin, joissa ei pysty toimimaan täysin itsenäisesti. Näitä asioita ovat esimerkiksi kodinhoito, ruoanlaitto ja ihmissuhteet.

Asiakkaat ovat enimmäkseen tyytyväisiä myös ohjaajiin ja ohjaukseen. Erityisesti he pitävät tärkeinä tuttuja ja kokeneita ohjaajia. Uusien tai jatkuvasti vaihtuvien ohjaajien kanssa keskusteluyhteyden rakentaminen koetaan kuitenkin osittain hankalaksi. Aktiivisempaa otetta asiakkaat toivovat vapaa-ajan viettoon liittyvissä asioissa. Erityisesti he toivovat ohjaajilta aktiivisempaa otetta sopivien aktiviteettien löytämisessä ja niihin ilmoittautumisessa.

Yksinäisyyttä kokee satunnaisesti osa haastateltavista ja kyselyyn vastanneista. Kyselyyn vastanneita 13% vastasi, ettei hänellä ole ystäviä tai kavereita ja 8 % koki yksinäisyyttä päivittäin tai viikoittain. Haastatteluissa nousi esiin, että yksinäisyys usein tunnistetaan, mutta sille ei osata tai siihen ei ole voimavaroja tehdä itse muutosta.

Tukiasuminen on kyselyyn vastanneiden ja haastateltujen mielestä pääosin omiin tarpeisiin sopivaa. Moni haluaisi asua tukiasumisessa pitkäänkin.

Helsingin vammaistyön tuetussa asumisessa asuu noin 340 henkilöä. Tukea asumiseen asukkaat saavat tukiasumisen ohjaajilta, ryhmäkotien ohjaajilta tai sosiaaliohjaajilta. Tukea voi saada omaan erilliseen asuntoon, ryhmäkodin yhteydessä olevaan asuntoon tai asuntoryhmässä olevaan asuntoon.

Tukiasumisen asiakaskysely toteutettiin joulukuussa 2019 ja haastattelut marraskuussa 2020. Kyselyyn vastasi 64 asiakasta ja syventäviin haastatteluihin osallistui kuusi asiakasta. Asiakaskyselyn toteutti korkeakouluharjoittelija Cia-Carola Jäntti. Haastatteluista vastasivat korkeakouluharjoittelija Minttu Engberg ja kehitysvammapoliklinikan seksuaalineuvoja Kirsi-Maria Örö.


Kuva: Helsingin kaupungin sosiaali ja terveystoimi