Herttoniemen sairaalan sisäänkäynti.

Varasairaalan toiminta jatkuu keväälle

Herttoniemen varasairaalan toiminta jatkuu huhti-toukokuulle. Varasairaalassa hoidetaan koronatartunnan saaneita.

Herttoniemen varasairaalassa on tällä hetkellä 29 potilasta.

"Alkuvuoden epidemiahuipun vuoksi koronapaikkoja tarvitaan vielä selvästi enemmän kuin esimerkiksi keväällä 2021", kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Varasairaalassa on yksi osasto, jolle mahtuu 50 potilasta. Valmiudet toiminnan laajentamiseen ovat olleet olemassa sairaalan koko olemassaolon ajan.

”Vaikka epidemiatilanne on monin tavoin parantunut, se ei ole vielä ohi. Varasairaalassa pystymme hoitamaan osin myös muiden Uudenmaan kuntien potilaita”, jatkaa Pikkarainen.

Varasairaala otettiin käyttöön 10.1.2022 Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan ja HUSin tiiviinä yhteistyönä. Varasairaalajärjestelyllä varmistettiin sairaansijojen riittävyys koronaepidemian laajentuessa ja pystyttiin vapauttamaan sairaansijoja muun jatkohoidon käyttöön Laakson sairaalasta.

Varasairaalassa työskentelee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan henkilökuntaa mm. Helsingin sairaalasta ja seniorikeskuksista kuin myös HUSin työntekijöitä

Katso
Herttoniemen varasairaalan yhteystiedot


Kuva: Riina Stén