Henkilö ottaa kuvaa jolupöydästä puhelimella.

Seniorikeskusten, palvelutalojen ja sairaaloiden vierailurajoituksia jatketaan

Sairaaloiden, palvelutalojen ja seniorikeskusten vierailurajoituksia jatketaan. Vierailurajoitukset ovat voimassa 10.1.2021 saakka.

– Ymmärrämme, että rajoitukset ja niiden jatkaminen tuntuvat raskailta etenkin joulun lähestyessä, mutta meidän tulee ehkäistä tartuntojen leviämistä asukkaiden keskuuteen edelleen kaikin tavoin. Kiitämme omaisia ja läheisiä ymmärryksestä ja yhteistyöstä, sairaala- kuntoutus- ja hoivapalveluiden johtaja Seija Meripaasi sanoo.

Seniorikeskusten ja palvelutalojen vierailurajoitukset

Omaiset ja läheiset voivat vierailla asukkaan luona kerran päivässä. Vierailijoita voi olla yksi kerrallaan. Vierailuiden suositellaan olevan lyhyitä. Suositeltava kesto on 15 minuuttia. 

Ulkovierailut voivat kestää 30 minuuttia ja vierailijoita voi olla kerrallaan kaksi.

Vierailut pitää sopia etukäteen omaisen hoitopaikan kanssa, ja vierailun aikana pitää käyttää suu-nenäsuojusta. Vierailulle saa tulla vain terveenä. Turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta on huolehdittava.

Omaisia ja läheisiä kannustetaan olemaan aktiivisesti yhteydessä asukkaisiin esimerkiksi puheluin tai videopuheluin. Myös kaikenlaiset joulutervehdykset, kuten kukat ja herkut ovat tervetulleita.

Asukkaiden vierailuja läheisten ja ystävien luona ei suositella

Tämä joulu on koko Suomessa poikkeuksellinen. Koska seniorikeskusten ja palvelutalojen asukkaat kuuluvat riskiryhmään, sosiaalisia kontakteja tulee vähentää.

– Erityisesti Helsingin pandemiatilanteen vuoksi meillä on vahva suositus, että kotilomia ja -vierailuja ei nyt suunnitella tai järjestetä, Meripaasi toteaa.

– Rajoituksista huolimatta tänäkin poikkeuksellisena jouluna järjestämme asukkaille mahdollisimman mukavan ja tunnelmallisen joulun, Meripaasi kertoo.

Sairaalan vierailurajoitus

Omaiset ja läheiset eivät pääsääntöisesti voi vierailla sairaaloissa 10.1.2021 asti. Potilaita ei ole mahdollista tavata myöskään ulkona, eikä kotilomia voida pääsääntöisesti järjestää. 

Potilaisiin voi olla yhteydessä esimerkiksi puhelimitse tai videopuheluin. Omaisen vointia ja kuulumisia voi kysyä myös osaston hoitajilta.

– Vierailurajoitukset ovat tiukat, mutta potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Rajoituksia lievennetään heti kun se on mahdollista, Laura Pikkarainen, Helsingin sairaalan johtajalääkäri kertoo.

Vierailut saattohoitopotilaiden ja vakavasti sairaiden potilaiden luona ovat edelleen mahdollisia.


Tarkemmat seniorikeskusten, palvelutalojen ja sairaalan vierailuohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

THL:n ohjeet turvalliseen joulunviettoon löytyvät THL:n verkkosivuilta

Kuva: Pexels