Drooneja työssään käyttävä Staran vastaava kartoittaja Nicolae Olaru.

Droonilla näkee kaukaa lähelle – käyttö laajenee jatkuvasti

Droonit eli miehittämättömät ilma-alukset alkavat olla arkea Staran työmailla ja hyödyt ovat ilmeiset: yksi droonilla tehty työ vastaa helposti kahden kartoittajan viikon työpanosta maastossa. Droonien käyttö vaatii laajasti tietoja ja taitoja. 

Katujen ja puistojen rakentamisessa drooneja käytetään maastokartoitusten lisäksi myös työmaan etenemisen seurantaan. Korjausrakentamisessa drooneja hyödynnetään esimerkiksi silloin, kun arvioidaan kattojen huoltotarvetta sekä korjauksen laajuutta ja hintaa. Drooneja käytetään myös katumerkintöjen uusimistarpeen ja puuvaurioiden laajuuden arviointiin. Käyttömahdollisuudet ovat monet.

Yksi Starassa drooneja työssään käyttävä on vastaava kartoittaja Nicolae Olaru, joka tekee työmaaseurantaa sekä maastokartoituksia ja -dokumentointia. Droonin lennättäminen vaatii lennättäjältä eli drooni-operaattorilta laajaa perehtymistä ja lain saneleman koulutuksen.

– Ohjaajan on hyvä myös olla luonteeltaan rauhallinen. Kyky nopeaan päätöksentekoon on myös tärkeää. Turvallisuus on huomioitava. On varottava puita, rakennuksia, sähkölinjoja ja muita korkeita esteitä, Olaru sanoo.

Ammattimaisessa droonien käytössä myös tietosuoja ja yksityisyyden suoja on osattava ottaa huomioon. On tiedettävä, miten kuvia rajataan työkäyttöön ja mitä on oikeus tehdä. Kuvaus on esimerkiksi kielletty suoraan ihmisiä, autoja, asuntoja tai asuntojen pihoja kohti, jotta ihmisiä ei voi tunnistaa ja näin loukata yksityisyyttä.

Droonin työskentelykorkeus on maksimissaan 120 metriä ja asutuilla alueilla 50 metriä. Olarun käyttämä drooni painaa nelisen kiloa. Kopterin laskeutumisalustana on matto, johon droonin voi ohjata automaattisesti tai manuaalisesti.

Droonit soveltuvat hyvin erilaisen tiedon keräämiseen tuotannon tueksi. Ne ovat tulossa yhä tärkeämmäksi osaksi kaupungin toimintoja.

– Kerätystä kuvadatasta tietokone tuottaa pistepilven, josta alueen suunnittelija näkee, millainen maasto on kaikkine korkeuseroineen.

Droonien lennättämistä koskeva laki on vastikään tiukentunut, ja se koskee niin ammattilennättäjiä kuin harrastajiakin. Jokaisen droonia lennättävän tulee rekisteröityä ja käydä verkkokoulutus.


Kuva: Otavamedia / Katri Lehtola