Staran logistiikkakeskus toimittaa tarvikkeita koko kaupungin käyttöön.

Koronavuosi vahvisti Staran roolia Helsingin luottokumppanina, liikelaitoksen vuosikertomus ilmestyi

Koronavirus haastoi koko kaupungin toimintakyvyn vuonna 2020. Kun materiaaleista oli pulaa, kiire suuri ja Helsinki uuden tilanteen edessä, Stara tuli apuun kokonaan uusilla vastuualueilla. Stara hankki hoito- ja hoivahenkilöstölle kasvomaskeja, rakensi pikavauhtia koronatestausasemia ja luovutti autojaan Helsinki-avun käyttöön.

Samaan aikaan liikelaitos hoiti perustehtävänsä häiriöttä. Stara rakensi ja ylläpiti katuja ja puistoja sekä peruskorjasi kulttuurihistoriallisia kohteita kuten Hakaniemen kauppahallia ja Suvilahden kaasukelloa. Stara huolehti myös Helsingin luonnosta maalla ja merellä.

Suuri kysyntä kasvatti Staran liikevaihdon historian suurimmaksi, 267 miljoonaan euroon. Liikelaitos saavutti selvästi taloudelliset tavoitteensa.

Syksyllä 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Staraan lisääntyi edelleen. Asiakkaat arvostivat erityisesti Staran kaupunkituntemusta, ostamisen helppoutta ja asioinnin vaivattomuutta sekä joustavuutta. Staran suurin asiakas on kaupunkiympäristön toimiala.

Tapaturmataajuus pysyi vuonna 2020 hyvällä, alhaisella tasolla ja oli 22,8. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuodesta 2015 alkaen, poissaoloprosentti oli nyt 4,3.

Vuoden lopulla kaupunginhallitus päätti uusista teknisten palvelujen palvelustrategisista linjauksista, jotka osittain vähentävät Staran töitä. Päätöksen mukaan Staran tuotannon osuus yleisten alueiden ylläpidon kokonaispinta-alasta vähenee ja rakentamisessa Staran palveluja kohdistetaan aiempaa enemmän vaikeasti kilpailutettaviin ja erityisosaamista vaativiin kohteisiin. Stara aloitti uuden linjauksen mukaisen kehittämis- ja tuottavuusohjelmansa.

Lue lisää vuoden 2020 tapahtumista Staran vuosikertomuksesta osoitteessa www.hel.fi/stara/staran-vuosi-2020-fi.