Arviointikertomuksen vuoden 2017 aiheita.

Ehdota tarkastuslautakunnalle arviointiaihetta

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2019 arviointisuunnitelmaa ja pyytää kuntalaisilta ehdotuksia arviointiaiheiksi. Arviointien tulokset raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Tarkastuslautakunta päätti valtuustokauden toimintasuunnitelmassaan arvioida vuonna 2019 erityisesti seuraavia teemoja:

  • Maankäyttö, asuminen ja liikenne
  • Terveyttä ja hyvinvointia palveluista
  • Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
  • Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
  • Omistajapolitiikka
  • Strategia ja johtaminen

Aihe-ehdotusten toivotaan liittyvän näihin teemoihin. Tarkastuslautakunta päättää tämän vuoden arviointisuunnitelmasta 7. toukokuuta. Arviointien toteuttaminen ajoittuu toukokuusta 2019 maaliskuulle 2020. Arviointikertomus valmistuu huhtikuussa ja on valtuuston käsiteltävänä kesäkuussa 2020.

Ehdota aihetta Kerrokantasi -palvelussa

Lisää aiheesta:

Arviointikertomukset