Tyhjä juhlasalin katsomo.

Työväenopiston kurssitoiminta jatkuu – rajoituksia yleisötilaisuuksiin

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 20.11.2020 julkaisemien uusien rajoitusten keskeisin vaikutus Helsingin työväenopiston toimintaan on yleisötilaisuuksien osanottajien määrän rajoittaminen kolmeksi viikoksi korkeintaan 20 henkilöön. Yleisötilaisuudet koskevat luentoja, tapahtumia ja esityksiä – ei kurssitoimintaa. Rajoitukset alkavat 23.11.

Rajoitusten mukaisesti harrastusmuotoiset joukkue- ja kontaktiliikuntalajit keskeytetään. Työväenopistossa on muutamia liikuntaryhmiä, joita keskeytys koskee. Näiden kurssien osallistujille ilmoitetaan asiasta erillisellä viestillä.

Osalla kursseista lukukauden viimeiset opetuskerrat saatetaan siirtää pidettäväksi etäyhteydellä. Mikäli kurssi siirretään etäopetukseen, siitä tiedotetaan erikseen kurssin osallistujille.

Opiston tiloissa ja opetuksessa huolehditaan tarkasti turvaväleistä. Suosittelemme kaikille kasvomaskin käyttöä sekä kiinnittämään huomiota käsihygieniaan.

Luentoihin ja tilaisuuksiin voi tulla muutoksia nopeallakin aikataululla. Ajantasaiset tiedot löytyvät ilmonet.fi-palvelusta.

Lisätiedot:

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedote

Asiakaspalvelu
puh. 09 310 88610