""

Föreläsning: Kriget i Ukraina

Kriget kommer att pågå tillsvidare eftersom ingen av parterna ännu lider tillräckligt. Så sammanfattar Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap, läget i Ukraina. Flyktingströmmar kommer att strömma över hela Europa och också till Finland. Det stora spelet är mellan Putin och västvärlden. Vad som än händer i Ukraina kommer den stora konflikten mellan västvärlden och Putin att fortsätta och det är det vi ska förbereda oss på.

28.9, onsdag kl. 18.05–19.35

Arbis, Dagmarsgatan 3 i rum 23 och på Arbis YouTube-kanal